Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach


05-250 Radzymin,
e-mail: zawady@ospradzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadach


05-250 Radzymin,
e-mail: zawady@ospradzymin.pl
 WYDARZENIA - Inne
    « powrót
ZAWADY- STRAŻACKA JEDNOMYŚLNOŚĆ !
// Rafał S. Lewandowski
Solidni, profesjonalni a do tego jednomyślni. Tak można powiedzieć o strażakach OSP Zawady, którzy w przedostatnią sobotę stycznia jak jeden mąż głosowali nad udzieleniem absolutorium Zarządowi swojej jednostki.
Przyzwyczailiśmy się do tego, aby Walne Zebrania Sprawozdawczo - Wyborcze kojarzyć z burzliwą debatą i emocjami. Jednakże to, co jest regułą w większości organizacji i stowarzyszeń, nie znalazło zastosowania w przypadku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach.
W sobotni wieczór, 22 stycznia stacjonującym w oddalonej o kilka kilometrów od Radzymina strażnicy druhom, towarzyszył olimpijski spokój. Sprawnie przebiegło powołanie Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowej. Zgromadzeni w skupieniu wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu OSP Zawady za rok 2010, które przedstawił naczelnik, dh Kazimierz Wielocha:
W okresie sprawozdawczym, Zarząd pracował w następującym składzie: Franciszek Jankowski (prezes), Kazimierz Wielocha (naczelnik), Sławomir Górecki (Zastępca Naczelnika), Paweł Banaszek (gospodarz), Roman Sulejewski (skarbnik), Sylwester Sołowiej (sekretarz), Jan Rasiński (członek Zarządu). W składzie Komisji Rewizyjnej pracowali: Elżbieta Górecka (przewodnicząca), Krzysztof Jaworski, Sabina Paciorek.
W 2010 roku OSP Zawady wysyłana była 27 razy do akcji z rozkazu stanowiska dowodzenia KP PSP w Wołominie, oraz 59 razy na polecenie burmistrza Radzymina.
Za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wyróżnieni zostali druhowie: Sławomir Górecki, Paweł Jabłecki, Jacek Kieś, Grzegorz Jabłoński, Sławomir Rasiński, Mateusz Pisarek, Andrzej Jabłoński, Mariusz Jabłoński, Kamil Majewski, oraz Marcin Majewski - informował Naczelnik i podziękował druhom za zaangażowanie.
- Ponadto w roku sprawozdawczym, we wrześniu w Wyszkowie organizowane były zawody sportowo-pożarnicze. Były to zawody eliminacyjne strefy II do IV Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych Województwa Mazowieckiego. Drużyna OSP Zawady jako mistrz powiatu zajęła na nich 4 miejsce. Obok dyplomu, druhowie otrzymali też nagrodę od burmistrza Radzymina w postaci pompy szlamowej wysokiej wydajności. Poza tym jednostka czynnie uczestniczyła w uroczystościach z okazji Roku Radzymina, oraz włączyła się w majową zbiórkę darów dla powodzian - wyliczał z dumą dh Wielocha.
Następnie, sprawozdanie finansowe przedstawił przewodniczący zebrania, skarbnik jednostki dh Roman Sulejewski, po którym głos zabrała przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Górecka. - Komisja nie wnosi żadnych uwag do zapisów w księdze rachunkowej. Działalność statutowa Zarządu była wykonana w stu procentach. Uważam, że takiego Zarządu inne jednostki mogą nam tylko pozazdrościć - dodała na zakończenie przewodnicząca.
Wobec powyższego, przy ogólnej aprobacie, plany zarządu na 2011 rok przedstawił druh prezes Franciszek Jankowski. - Już na początku roku przyjęliśmy trzech nowych druhów - zakomunikował z radością informując następnie o planowanych w tym roku zakupach umundurowania, odzieży ochronnej i sprzętu w postaci odcinków węży W110 i W52. Czeka nas też bardzo droga inwestycja, jaką będzie utwardzenie placu przed remizą.
Wobec powyższego, przy ogólnej aprobacie, plany zarządu na 2011 rok przedstawił druh prezes Franciszek Jankowski. - Już na początku roku przyjęliśmy trzech nowych druhów - zakomunikował z radością informując następnie o planowanych w tym roku zakupach umundurowania, odzieży ochronnej i sprzętu w postaci odcinków węży W110 i W52. Czeka nas też bardzo droga inwestycja, jaką będzie utwardzenie placu przed remizą.

Na realizację zadań w tym roku jednostka planuje wydatki ogółem w kwocie 32 600 złotych. Warto w tym miejscu nadmienić, iż lwią część środków, wzorem ubiegłych lat strażacy planują pozyskać z wynajmu sali bankietowej.
Prezes Jankowski nie zapomniał także w swym przemówieniu podziękować raz jeszcze osobom najbardziej zaangażowanym w zakup nowoczesnego średniego samochodu pożarniczego Renault Midlum, który trafił do Zawad kilka miesięcy temu.
Słowa wdzięczności usłyszeli obecni na zebraniu burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski, Inspektor OC Dariusz Dąbkowski, oraz prezes wołomińskiej firmy "DJ Chem Chemicals Poland S.A.", Bogdan Domagała, który sfinansował również zakup drabiny do nowego samochodu. Mało tego, na zebraniu zjawił się z kolejnym prezentem: - To wielki dar być w gronie ludzi, którzy ratują ludzi. Dziękuję za to. Doceniając waszą służbę zarząd firmy ufundował ten oto komplet sześciu nowoczesnych hełmów kevlarowych - mówił z radością wielki przyjaciel pożarnictwa i jednostki w Zawadach.
Trzeba w tym miejscu nadmienić, iż niespodzianka przygotowana przez pana Domagałę nie była jedyną tego wieczora. Kolejną, tym razem dla prezesa swojej jednostki przygotowali sami strażacy, obdarowując go eleganckim meblem, gromkim "Sto lat", oraz szampańskim toastem za zdrowie. Mile zaskoczony prezes ze wzruszeniem dziękował swoim podkomendnym za ten piękny gest, poparty chwilę później jednomyślną decyzją strażaków o udzieleniu Zarządowi absolutorium, oraz przedłużeniu jego kadencji na kolejne pięć lat.
Jako pierwsi, gratulacje członkom Zarządu złożyli burmistrz Zbigniew Piotrowski, przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Darka wraz z Zastępcą Mirosławem Fabisiakiem, oraz prezes Bogdan Domagała.
Kapitan reprezentujący Komendę Powiatową PSP przypomniał, iż w minionym roku OSP Zawady spędziło na akcjach ratowniczych w sumie 8798 minut, nigdy nie odmawiając wyjazdu. Pod względem sprawności ocenione zostało na cztery z plusem. Z kolei, prezes Zarządu oddziału miejsko-gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Tomasz Żmijewski, podziękował strażakom za dokonanie tak wspaniałego wyboru.
- Kontynuujecie ten dobry wybór, którego dokonaliście dwie kadencje temu. Nam też się bardzo dobrze współpracuje z tym Zarządem, który w ogóle nie siwieje - dodał z uśmiechem.
(Warto na zakończenie nadmienić, iż OSP Zawady jest jednostką typu S. Założona została w 1956 roku. Na dzień dzisiejszy, liczy 47 członków zwyczajnych, w tym: sześć kobiet, 8 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, oraz dwóch członków honorowych).
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...