Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl
 DARCZYŃCY
WFOSiGW   www.wfosigw.pl
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn zm.[1]) (ze Ststutu WFOSiGW).


2021 r. - Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Radzyminie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl, w formie dotacji środków, w kwocie 19.173,53 zł.

2020 r. - Doposażenie zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji środków, w kwocie 20.000 złotych.

2020 r. - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Radzyminie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Ochrony Środowiska w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 12.640 zł.

2019 r. - Strażacy ochotnicy w Radzyminie wzbogacili się o nowy zestaw narzędzi hydraulicznych do ratownictwa technicznego. Koszt realizacji zadania wyniósł 91.000 zł,w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 30.000 zł.

***

W lipcu 2011 jednostka OSP Radzymin podpisała umowę z WFOSiGW w Warszawie w sprawie dotacji na zakup nowego umundurowania dla naszych strażaków. Dotacja opiewała na kwotę 10 tysięcy złotych!
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...