Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 
OSP Radzymin
OSP Załubice
OSP Zawady

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl
 WYDARZENIA - Walne Zebrania
    « powrót
Profesjonalni, Solidni i wreszcie Jednomyślni…
// Rafał S. Lewandowski
Czyli OSP Radzymin po walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 2011
- Nie ukrywam, że jesteście bardzo ważną jednostką dla powiatu wołomińskiego. Jesteście najlepiej wyposażeni i po prostu jesteście najlepsi - chwalił radzymińskich strażaków goszczący na zebraniu Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Cezary Pietruch. W minionym roku OSP Radzymin uczestniczyła w sumie w 237 zdarzeniach, w tym aż 55 razy interweniując poza terenem gminy!
Rzadko się zdarza, aby oszczędni w pochwałach Komendanci Powiatowi, których zazwyczaj cechuje chłodny profesjonalizm wypowiadali się o jakiejś jednostce w samych superlatywach. Dlatego, strażacy z Radzymina, którzy słowa uznania usłyszeli w przedostatnią niedzielę lutego, z pewnością poczuli się jeszcze bardziej zmotywowani do dalszej ofiarnej służby na rzecz społeczeństwa. Zwłaszcza, iż za utrzymanie renomy odpowiedzialny będzie przynajmniej przez najbliższe cztery lata wybrany tego dnia w jawnym głosowaniu Zarząd.
O tym jednak nieco później, zachowajmy chronologię niedzielnych wydarzeń:
Otwarcia zebrania dokonał prezes dh Edward Szymankiewicz, który przywitał zaproszonych gości i strażaków, po czym przedstawił porządek zebrania. Następnie zaproponował kandydatury na przewodniczącego i sekretarza zebrania. Przewodniczącym walnego zebrania wybrany został Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Tomasz Żmijewski. Sekretarzem zaś, dh Wojciech Walczak. Wyłoniono komisję Uchwał i Wniosków w składzie: dh Rostkowski Tomasz, dh Piórkowski Maciej, oraz dh Bisialski Daniel. Jak również komisję Mandatową w składzie: dh Aiston Kevin, dh Szkodziński Kamil, dh Łapiński Grzegorz. Po odczytaniu protokołu z ubiegłorocznego zebrania walnego przewodniczšcy zaproponował aby wybór składu nowego zarzšdu i komisji rewizyjnej odbył się w trybie jawnym, za czym druhowie opowiedzieli się jednomyślnie. Następnie, zgodnie z porządkiem dh prezes Edward Szymankiewicz przedstawił sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie za okres 1 stycznia 2010 - 31 grudnia 2010 roku:
We wskazanym okresie sprawozdawczym, zarząd jednostki pracował w następującym składzie: Szymankiewicz Edward Prezes Zarządu, Łapiński Grzegorz Wiceprezes-Naczelnik, Całka Tomasz – Zastępca Naczelnika, Urszula Rostkowska – Skarbnik, Walczak Wojciech – Sekretarz, Tarach Kazimierz – Gospodarz, Aiston Kevin – Członek Zarządu. (Przypomnijmy, iż zarząd w powyższym składzie wyłoniony został przed rokiem, gdyż wskutek rezygnacji ponad 1/3 składu poprzedni zarząd został rozwiązany przed upływem czteroletniej kadencji).
- Zarząd odbył 11 posiedzeń, a ponadto w dniu 19 grudnia 2010 odbyło się nadzwyczajne zebranie naszej jednostki w sprawie nabycia środka trwałego. Nasza praca opierała się na zatwierdzonym na poprzednim Zebraniu Sprawozdawczym planie działalności i planie finansowym, a także informacjach przekazywanych przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP - przypomniał prezes.
Poinformował, iż OSP Radzymin zrzesza obecnie 60 członków, w tym 50 zwyczajnych (czynnych) z 1 kobietą, 2 honorowych, 5 wspierających oraz 3 MDP. W ostatnim czasie z szeregów jednostki odeszli na wieczną wartę dh Kazimierz Teodorczyk (wieloletni kierowca), sympatyk i były strażak Stefan Siwicki, oraz zmarły 2 stycznia br. dh Tadeusz Podolski. Pamięć Zmarłych uczczono minutą ciszy.

W minionym roku wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy Radzymin jednostka współfinansowała modernizację oraz remont strażnicy.
W szeregu prac budowlanych została wykonana m.in.: elewacja dwóch ścian starego skrzydła klinkierem wraz z ociepleniem styropianem, odnowienie sali posiedzeń i przyległych pomieszczeń (kuchnia, szatnia sanitariaty), ułożenie lamperii z marmalitu w świetlicy, malowanie szatni podziału bojowego, przeniesienie hydrantu na nowy garaż.

W ubiegłym roku OSP Radzymin pozyskała następujący tabor samochodowy oraz sprzęt pożarniczy:
- Samochód specjalny ambulans na podwoziu Mercedes-Benz 310D, pojazd przekazany z Urzędu Miasta Radzymin, który dotarł do nas z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dzięki staraniom dh Michała Kubickiego.
- Samochód terenowy Toyota Hillux, zakupiony ze środków własnych.
- Silnik do łodzi 50 KM wraz z przyczepą podłodziową ze środków KSRG, natomiast łódź jednostka otrzymała do testowania z możliwością jej zakupu.
- Ze środków gminnych zakupiono: węże 110, 75, 52, armaturę pożarniczą, mostki przejazdowe, buty specjalne gumowe, ubrania specjalne typu Nomex, mundury wyjściowe, oraz wentylator oddymiający Kobra z silnikiem Honda.
- Od sponsora jednostka otrzymała nawigację samochodową.

Działania ratowniczo-gaśnicze i ćwiczenia z udziałem OSP Radzymin:
Ubiegły rok był obfity w różnorakie zdarzenia, nawiedziły nas obfite opady śniegu, powódź wiosenna-roztopowa, która zalała ulicę Głowackiego wraz z kilkoma posesjami, a także wylanie rzeki Bug na terenie gminy Dąbrówka. W maju i czerwcu przez nasz kraj przeszła fala powodziowa. Ogółem nasza jednostka uczestniczyła w 237 zdarzeniach, pożary 106, miejscowe zagrożenia 129, alarmy fałszywe 2, 55 razy interweniowaliśmy poza terenem gminy, w tym jeden raz przy umacnianiu wałów na Wiśle w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Jednak w tych statystykach pojawia się także pożar, do którego były dwa wyjazdy (podmiana), oraz miejscowe zagrożenie długotrwałe (powódź na ulicy Głowackiego).
Pomagaliśmy samorządowi w różnego rodzaju pracach na rzecz miasta, głównie były to pompowania wody na zalanych posesjach, prace na wysokościach, czyli wycinka drzew, wylewanie wody na lodowiskach, mycie chodników przed Świętami Wielkanocnymi oraz zbieranie zabitej zwierzyny na drogach gminnych. (W sumie 280 ludzi przepracowało trzysta jeden godzin).
Braliśmy udział w ćwiczeniach na obiektach 3 razy i 2 razy w ćwiczeniach na kompleksach leśnych, organizowanych przez KP PSP Wołomin. Przez dwa dni samochód z kierowcą stacjonował w Komendzie PSP zabezpieczając powiat. 31 strażaków uczestniczyło w działaniach ratowniczo-gaśniczych, co na 52 czynnych stanowi 60 procent.

Wśród nich, najwięcej godzin na akcjach przepracowali:
Całka Tomasz (561h); Tarach Kazimierz (469h); Kuciński Łukasz (259h); Pich Marcin (225h); Kaźmierczak Paweł (210h); Załoga Marcin (194h); Adamski Michał (191h); Piórkowski Maciej (189h); Szymankiewicz Edward (173h); Skura Przemysław (164h); Górczak Krzysztof (144h); Bisialski Daniel (121h); Paś Andrzej (116h); Szkodziński Kamil (116h); Kuciński Rafał (103h).

Szkolenia, zawody sportowo-pożarnicze:
W ubiegłym roku strażacy z naszej jednostki brali udział w 5 typach szkoleń: Szkolenie podstawowe 1o: Szkodziński Kamil. Szkolenie z zakresu udzielania kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej: Adamski Michał i Kaźmierczak Paweł. Szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym podczas działań: Całka Tomasz. Szkolenie sterników motorowodnych: Łapiński Grzegorz, Rostkowski Krzysztof. Recertyfikacji szkolenia medycznego poddali się: Żmijewski Paweł, Szkodziński Kamil i Szymankiewicz Edward - wszyscy uczestnicy zdali egzaminy końcowe z wynikiem pozytywnym. W grudniu na wniosek Zarządu Wojewódzkiego jednostka przedstawiła kandydatów do szkolenia z zakresu prawa jazdy kategorii C i D, technik doskonalenia jazdy samochodem ciężarowym, medyczne. Obecnie OSP Radzymin posiada strażaków wyszkolonych w 17 rodzajach kursów. Na dzień 31.12.2010 procent wyszkolenia przedstawia się następująco: Liczba strażaków w wieku 18-65 lat – 52 proc. W tym liczba bez żadnego wyszkolenia – 9 co daje 94,3% wyszkolonych ratowników.
Godne odnotowania, iż jednostka uczestniczyła też w IV Powiatowych Zawodach Sikawek w Tłuszczu, na których zajęliśmy 1 miejsce w kategorii Wierność Epoce otrzymując na 160 możliwych 156 pkt. i 6 miejsce w ćwiczeniu bojowym.

Prace kulturalno-oświatowe, społeczne i prewencyjne:
Uczestniczyliśmy w pokazach sprzętu w 3 szkołach:– 1 w Markach i 2 razy
w Radzyminie. Przeprowadziliśmy pogadankę o tematyce pożarowej w bibliotece w Słupnie. Byliśmy kilkakrotnie wizytowani przez dzieci z radzymińskich przedszkoli, które przed Świętami Bożego Narodzenia tradycyjnie pomagały w przystrojeniu choinki na trawniku. Dh Kevin Aiston prowadził spotkania z dziećmi w kilkunastu przedszkolach na terenie województwa lubelskiego na temat funkcjonowania telefonów alarmowych 998 i 112. Wydaliśmy 5. edycję kalendarza strażackiego. Uczestniczyliśmy w czytaniu bajek w radzymińskiej sali koncertowej w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. W maju
z inicjatywy naszych strażaków przez tydzień prowadziliśmy zbiórkę darów dla powodzian. Wspólnie ze strażakami z gminy Radzymin zebraliśmy ponad 20 ton ubrań, żywności, sprzętu AGD, zabawek, mebli. Łącznie pięć pełnych samochodów w tym 4 ciężarowe, które eskortowane przez Policję zawiozły materiały do zniszczonego Wilkowa na Lubelszczyźnie. Akcji patronowali Burmistrz Radzymina, oraz tygodnik regionalny "Kurier W".

Współpraca z Kościołem:
Tradycyjnie uczestniczyliśmy w rocznicach erygowania parafii i podniesienia do rangi Kolegiaty naszej świątyni, w Drodze Krzyżowej ulicami miasta, adoracji Grobu Pańskiego, Mszy Rezurekcyjnej, spotkaniu Wielkanocnym w Bazylice Mniejszej w Warszawie, nawiedzeniu krzyża papieskiego w Radzyminie, Mszy żałobnej w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem na placu Piłsudskiego, procesji Bożego Ciała wraz z przygotowaniem jednego
z czterech ołtarzy, wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę kościoła na osiedlu Victoria, rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na cmentarzu żołnierzy 1920 roku.

Udział w uroczystościach:
W styczniu ub.r. miała miejsce uroczystość przekazania dla naszej jednostki ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania, na której przyjęliśmy wielu znamienitych gości. Nasza jednostka uczestniczyła w gminnym dniu strażaka połączonym z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go maja, Powiatowym Dniu Strażaka, kolejnej rocznicy Cudu nad Wisłą, rocznicach odzyskania Niepodległości w Katedrze warszawskiej oraz w Kolegiacie, rocznicy powstania OSP Ruda, rocznicy nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie. Spotkaniach opłatkowych gminnym w Zawadach, połączonym z przekazaniem tejże jednostce samochodu Renault i powiatowym połączonym z przekazaniem ciężkiego samochodu OSP Ząbki. Towarzyszyliśmy także w ostatnich ziemskich drogach naszym zmarłym druhom. Ponadto tworzyliśmy szpaler na ślubach Pawła Żmijewskiego i Rafała Kucińskiego.

Kontrole: W roku sprawozdawczym jednostka była kontrolowana jednokrotnie przez Komendę Powiatową PSP w Wołominie. Z ww. kontroli otrzymaliśmy następujące oceny: Ocena gotowości ludzi: 4,0. Ocena gotowości sprzętu: 4,0. Ocena ogólna: 4,0.

Po odczytaniu obszernego sprawozdania z działalności, w dalszej części zebrania przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2010 rok, oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, po którym przewodniczący komisji dh Rostkowski Krzysztof złożył wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy. Po krótkiej i niezbyt burzliwej dyskusji, strażacy jednomyœlnie udzielili Zarządowi absolutorium (36 głosów). Przystąpiono do wyborów nowego Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej, podano kandydatury, jak również ustalono kolejność nazwisk na liście wyborczej, alfabetycznie. Przystąpiono do głosowania nad każdą kandydaturą osobno z uwagi na większą liczbę chętnych niż przewiduje statut, zarówno do zarządu jak i komisji rewizyjnej.
Po przerwie i ukonstytuowaniu się zarządu i komisji rewizyjnej przewodniczący podsumował wybory i ogłosił skład nowego zarządu: dh Edward Szymankiewicz (prezes), dh Grzegorz Łapiński (naczelnik), dh Krzysztof Rostkowski (z-ca naczelnika), dh Tomasz Całka (gospodarz), dh Wojciech Walczak (sekretarz), dha Urszula Rostkowska (skarbnik), oraz dh Kevin Aiston (członek zarządu).
Następnie ogłoszono skład komisji rewizyjnej: dh Paweł Żmijewski - przewodniczący, dh Marcin Dobrowolski, dh Daniel Bisialski, po czym nowowybrany prezes przedstawił czterech kandydatów do składu Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP i sześciu delegatów na zjazd gminny.
W dalszej części zebrania skupiono się na omawianiu przygotowań do przyszłorocznych obchodów 110-lecia OSP Radzymin. Zebrani goście, z burmistrzem Radzymina dh Zbigniewem Piotrowskim i Komendantem PSP Wołomin Cezarym Pietruchem na czele pogratulowali nowowybranemu Zarządowi zaufania społeczności strażackiej.
Godne odnotowania, iż na zakończenie zebrania akces wstąpienia w szeregi radzymińskiej straży wyrazili: przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Darka, wraz z zastępcą Mirosławem Fabisiakiem, Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Andrzej Nocoń, oraz Paweł Wojciechowski i Zdzisław Lipiec, na co walne zebranie wyraziło (po raz kolejny w tym dniu jednomyślnie), aprobatę.
Bogu na Chwałę. Ludziom na pożytek!

 Komentarze


   ---


Dodaj komentarz
Można dodać tylko jeden komentarz do danej informacji w sesji.
Nowe komentarze są widoczne na stronie WWW po weryfikacji.
Twój IP: 3.235.184.215 (2021-06-21 15:25)
Tytuł: (wymagane):
Treść: (wymagane):

Osoba (podpis) (wymagane):   Twój e-mail (niewidoczny):  
 
wpisz tekst z obrazka (wymagane):
stolica Polski (wymagane):
 
potwierdzam, że zapoznałem/am się zasadami dotyczącymi umieszczania wpisów na Portalu OSP Radzymin (poniżej) oraz biorę odpowiedzialność za treści przeze mnie wprowadzone.  *


*  Redakcja Witryny OSP Radzymin nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane jako komentarze i na bieżąco usuwa wszelkie materiały uznawane za obraźliwe. Zawartość każdego wpisu wyraża osobiste poglądy i opinie autora.
Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady będzie przyczyną natychmiastowego usunięcia wpisu.

przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...