Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl
 WYDARZENIA - Uroczystosci
    « powrót
Medal Pamiątkowy, wybity z okazji Jubileuszu 120-lecia OSP Radzymin (awers).
NIESIEMY POMOC I NADZIEJĘ JUŻ OD 120 LAT!
// rl
Uroczyste obchody jubileuszu 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie
W niedzielę, 18 września 2022 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 120-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie. – Wasza odważna i ofiarna służba, jest konkretną odpowiedzią na ludzkie wołanie o pomoc. Strażak to człowiek nadziei. Niesie nadzieję tam, gdzie czasami niektórzy już ją stracili – powiedział podczas okolicznościowej Mszy Świętej dziekan radzymiński, ks. prał. Stanisław Popis przypominając, że bycie strażakiem w Radzyminie to powód do dumy i chluby, ale także wielkie zobowiązanie.
W niedzielę, 18 września 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie świętowała jubileusz 120-lecia istnienia.
Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu Gminy Radzymin oraz strażaków na placu przed strażnicą, skąd pododdział poprowadzony przez Dowódcę Uroczystości, a zarazem Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP druha Krzysztofa Rostkowskiego przemaszerował do Kolegiaty Radzymińskiej.
Punktualnie o godz. 13:00 odprawiona została okolicznościowa Msza Święta w intencji strażaków, którą celebrował Dziekan Radzymiński ksiądz prałat Stanisław Popis. – Tę Najświętszą Ofiarę sprawuję o Boże Błogosławieństwo i bezpieczeństwo pracy dla strażaków, którzy zawsze gotowi są poświęcić zdrowie, a nawet życie dla ratowania dobytku i mienia oraz życia mieszkańców naszego regionu, jak również o łaskę życia wiecznego dla wszystkich druhów, którzy już odeszli do Pana, na wieczną wartę – powiedział Dziekan Radzymiński, witając zgromadzonych na modlitwie.
Okolicznościowy charakter Mszy Świętej podkreśliło powierzenie odczytania tekstów liturgicznych oraz wykonania psalmu przedstawicielowi OSP Radzymin - druhowi Kamilowi Szkodzińskiemu, który zachwycił zgromadzonych umiejętnościami deklamatorskimi i wokalnymi.
Rozpoczynając homilię ks. prał. Stanisław Popis przywołał znaczenie strażackiego zawołania „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” w kontekście nauki płynącej z dzisiejszej Ewangelii (Łk 16, 1-13).
– Druhny i Druhowie Strażacy. W 120. rocznicę powstania jednostki stajecie tu, w Kolegiacie Radzymińskiej, w miejscu szczególnego oddawania czci Bogu Jedynemu, Prawdziwemu. Miejscu, w którym nieprzerwanie od ponad 550 lat zanoszone są modlitwy, bo ta obecna świątynia stoi na miejscu pierwszej z XV wieku, w której Wasi pradziadowie zanosili swe modlitwy jeszcze przed erygowaniem parafii.
Przychodzicie ze swoimi sztandarami na modlitwę uwielbienia, dziękczynienia i nadziei, żeby nasycić się Chrystusem, bo bez Niego to, co czynicie nie miałoby sensu. Służba strażacka to wielki charyzmat, to wielkie wybranie. Ten charyzmat nie będzie dobrze wypełniony, jeśli nie będzie pełnej miłości, płynącej od Boga. Bo jeżeli będzie tylko miłość czysto ludzka, to ona prędzej czy później wywietrzeje, niczym woda w najpiękniejszym nawet dzbanie – mówił ks. prał. Stanisław Popis przypominając, że bycie strażakiem w Radzyminie to powód do dumy i chluby, ale także wielkie zobowiązanie.
– Wasza odważna i ofiarna służba jest konkretną odpowiedzią na ludzkie wołanie o pomoc. Strażak to człowiek nadziei. Niesie nadzieję tam, gdzie czasami niektórzy już ją stracili. Poświęcacie swoje siły, zdolności, czas a niekiedy i życie, by ratować życie innym. To wielkie zobowiązanie - być nadzieją i ratować ludzkie życie. Trzeba być człowiekiem zdecydowanym i odważnym, by wyruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi – powiedział ks. prał. Stanisław Popis zwracając uwagę, że w przeciwieństwie do wielu innych grup zawodowych, strażacy tworzą pewną wspólnotę.
– Strażnica to miejsce, gdzie jest duch braterstwa, gdzie jesteście wspólnotą, a nie konkurentami. Tam, jeden odpowiedzialny jest za drugiego. Życzę Wam, aby to braterstwo było naprawdę zdrowe. Abyście byli szlachetni w słowach, uczynkach i w codziennym życiu. Pamiętajcie, że jesteście strażakami nie tylko wtedy, gdy pięknie wyglądacie w mundurze, ale też wtedy, gdy nosicie zwykłe ubranie. To tak, jak kapłaństwo. Ksiądz jest księdzem nawet „po cywilnemu”, gdy zdejmie sutannę. Podobnie i Wy, musicie dawać świadectwo zawsze, bo jesteście wzorem. Bądźcie przykładem jak żyć w braterstwie i miłości. Nasze miasto Radzymin, nasze wioski i gmina, bardzo Was potrzebujemy, Drogie Druhny i Drodzy Druhowie – zaakcentował na zakończenie pięknej i pouczającej homilii Dziekan Radzymiński.
Po zakończeniu Liturgii, obchody jubileuszowe przeniosły się do strażnicy OSP Radzymin.
Uroczysty apel, (który poprowadził dh Paweł Żmijewski) zainaugurowało złożenie meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wołominie, druhowi Pawłowi Bednarczykowi przez Dowódcę Uroczystości. Następnie odegrany został hymn „Rycerze Floriana”. Oficjalnego powitania licznie przybyłych gości dokonał Prezes Zarządu OSP Radzymin druh Edward Szymankiewicz.
Uroczyste obchody jubileuszu 120-lecia OSP Radzymin swoją obecnością uświetnili m.in.: Dyrektor Generalna w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marzena Małek; Dziekan Radzymiński, Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego ks. prał. Stanisław Popis; Proboszcz Parafii p.w. Św. Jana Pawła II w Radzyminie ks. Krzysztof Ziółkowski; Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego dh Paweł Dąbrowski; Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Cezary Wnuk; Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie dha Elżbieta Darka; Wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki; Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Bogusław Majchrzak; Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie st. bryg. Wiesław Drosio; Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Paweł Bednarczyk; Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Wiesław Gręda; Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Tomasz Żmijewski; Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Artur Kacperczak; Komendant Komisariatu Policji w Radzyminie podinsp. Paweł Piórkowski; Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie Elżbieta Jeleń; Dyrektor ZGK w Radzyminie dh Andrzej Nocoń; Prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, Honorowy Obywatel Radzymina p. Jan Wnuk; Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i OC Gminy Radzymin Stanisław Jankowski; Prezesi i Naczelnicy oraz Poczty Sztandarowe jednostek: OSP Zawady, OSP St. Załubice, OSP Mokre, OSP Słupno, OSP Nadma, OSP Ruda, a także sympatycy, darczyńcy i przyjaciele jednostki OSP Radzymin.
– W roku 1902 wybitne osobistości radzymińskiego społeczeństwa powołały do istnienia Ochotniczą Straż Ogniową w Radzyminie. Organizację, która przez cały okres działalności służyła i służy swoim mieszkańcom, niosąc im bezinteresowną pomoc w potrzebie. Nasza jednostka na stałe wpisała się w życie małej ojczyzny, jaką jest Radzymin. Jesteśmy dumni ze swojej przynależności do niej, godnie naśladując tradycje poprzedników. Z chlubą nosimy mundur strażaka ochotnika – powiedział Druh Prezes Edward Szymankiewicz, który w dalszej części apelu przybliżył zgromadzonym kalendarium najważniejszych dat z dziejów radzymińskiej jednostki.
Podczas uroczystości odbyła się ceremonia wręczenia złotych, srebrnych i brązowych medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, którymi odznaczono łącznie 18 osób oraz odznaki Strażak Wzorowy, którą wyróżniono 4 druhów.
W dowód wdzięczności za pomoc okazywaną jednostce, Druh Prezes wręczył sympatykom i sponsorom okolicznościowe, szklane statuetki. Z kolei, zaproszeni goście i strażacy otrzymali pamiątkowe medale, wybite z okazji 120-lecia OSP Radzymin.
Sama jednostka również uhonorowana została zaszczytnym odznaczeniem – Krzyżem Victorii Radzymińskiej 1920 roku, który na ręce dh Edwarda Szymankiewicza przekazał osobiście p. Jan Wnuk wraz z członkami Kapituły Krzyża.
Kolejnym doniosłym punktem obchodów była ceremonia poświęcenia przez ks. prał. Stanisława Popisa nowej figury patrona strażaków, która stanęła na Skwerze Św. Floriana obok strażnicy.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że fundatorem wykonanej w całości z drewna dębowego rzeźby Św. Floriana, (autorstwa cenionego artysty ludowego Mariusza Opoki z Adeliny w gm. Chodel na Lubelszczyźnie) jest Dyrektor-Senior ROKIS-u p. Mirosław Jusiński.
Oficjalną część obchodów zwieńczyły przemówienia okolicznościowe, a także podziękowania dla radzymińskich strażaków za ich służbę na rzecz lokalnego społeczeństwa.
Znamiennym momentem, świadczącym o trwającej nieprzerwanie od 120 lat sztafecie pokoleń było przekazanie jednostce pamiątkowego dyplomu od Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie. W imieniu społeczności szkolnej wręczył go Druhowi Prezesowi uczeń kl. VIII Piotr Łapiński wraz z Panią Dyrektor Elżbietą Jeleń.
– Należy Wam się wielki szacunek i wielkie docenienie. Myślę, że każdy radzyminiak służbę dla swojego miasta uważa za patriotyczny obowiązek, ale strażacy wywiązują się z niego wzorowo. Jesteście pierwsi zawsze, w każdym miejscu – tam, gdzie potrzebujemy pomocy. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – powiedziała Dyrektor Generalna w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marzena Małek.
– Jestem dumny i zaszczycony, że jestem członkiem OSP Radzymin, która istnieje od 120 lat. Ci wspaniali ludzie wyjeżdżają do pożarów, pierwsi udzielają pomocy nie patrząc na to, że narażają własne zdrowie i życie. Niech Dobry Bóg i Św. Florian zawsze chroni radzymińską brać strażacką! – mówił ze wzruszeniem Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Paweł Dąbrowski, który wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Cezarym Wnukiem przekazał jednostce dyplom i prezent od starosty i władz samorządowych naszego powiatu, w postaci pilarki spalinowej Stihl.
– Przyglądając się historii tego pięknego miasta i tej jednostki, można powiedzieć, że idea powstania straży wyszła prosto z serc mieszkańców Radzymina, którzy poczuli się bezpieczniej, powołując druhów z własnych szeregów. To właśnie mieszkańcy Radzymina postanowili, że utworzą jednostkę, która będzie ratowała życie ludzkie i mienie. Dzisiaj, współcześni druhowie są potomkami tych właśnie ludzi, którzy pierwsi ruszali na ratunek. Dzwon, który dziś wezwał nas na Mszę Św., niegdyś wzywał strażaków na pomoc. Jako Komendant Powiatowy dziękuję druhom za to, że zawsze są wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Bo ta syrena, która Was wzywa to jest syrena ochotnicza. Te Wasze wyjazdy są wyjazdami z potrzeby serca, niesiecie pomoc ludziom, bo czujecie, że tak trzeba. Dziękuję za to, że możemy wspólnie na terenie powiatu wołomińskiego chronić i bronić mieszkańców tej ziemi – powiedział Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Bogusław Majchrzak, który wraz z Zastępcą st. bryg. Wiesławem Drosio wręczył jednostce dyplom uznania „Za wybitne zasługi i działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie Gminy Radzymin i Powiatu Wołomińskiego”.
Tego dnia okolicznościowe życzenia i gratulacje złożyli strażakom z Radzymina także: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Paweł Bednarczyk, emerytowany Dyrektor ROKiS Mirosław Jusiński, oraz przedstawiciele władz samorządowych Gminy Radzymin.
– Strażacy muszą mieć dobre umundurowanie, dobry sprzęt i ogromną wiedzę. Nasi druhowie wszystko to posiadają, również dzięki temu, że od zawsze cechuje ich bardzo dobra współpraca z radzymińskim samorządem – podkreśliła dha Elżbieta Darka. Przewodnicząca Rady Miejskiej wraz z Wiceburmistrzem Radzymina Krzysztofem Dobrzynieckim przekazała jednostce pamiątkowy grawer oraz „urodzinowy” prezent od Gminy Radzymin w postaci miernika wielogazowego Ventis MX-4.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, goście i strażacy dokonali pamiątkowych wpisów w Księdze Honorowej, założonej i prowadzonej od 1958 roku, a następnie zaproszeni zostali na urodzinowy tort i obiad.
W imieniu Zarządu i Strażaków OSP Radzymin składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Dostojnym Gościom, którzy razem z nami świętowali jubileusz 120-lecia istnienia naszej jednostki.
Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!

Punktualnie o godz. 13:00 odprawiona została okolicznościowa Msza Święta w intencji strażaków, którą celebrował Dziekan Radzymiński ksiądz prałat Stanisław Popis. – Tę Najświętszą Ofiarę sprawuję o Boże Błogosławieństwo i bezpieczeństwo pracy dla strażaków, którzy zawsze gotowi są poświęcić zdrowie, a nawet życie dla ratowania dobytku i mienia oraz życia mieszkańców naszego regionu, jak również o łaskę życia wiecznego dla wszystkich druhów, którzy już odeszli do Pana, na wieczną wartę – powiedział Dziekan Radzymiński, witając zgromadzonych na modlitwie.
Okolicznościowy charakter Mszy Świętej podkreśliło powierzenie odczytania tekstów liturgicznych oraz wykonania psalmu przedstawicielowi OSP Radzymin - druhowi Kamilowi Szkodzińskiemu, który zachwycił zgromadzonych umiejętnościami deklamatorskimi i wokalnymi.
Rozpoczynając homilię ks. prał. Stanisław Popis przywołał znaczenie strażackiego zawołania „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” w kontekście nauki płynącej z dzisiejszej Ewangelii (Łk 16, 1-13).
– Druhny i Druhowie Strażacy. W 120. rocznicę powstania jednostki stajecie tu, w Kolegiacie Radzymińskiej, w miejscu szczególnego oddawania czci Bogu Jedynemu, Prawdziwemu. Miejscu, w którym nieprzerwanie od ponad 550 lat zanoszone są modlitwy, bo ta obecna świątynia stoi na miejscu pierwszej z XV wieku, w której Wasi pradziadowie zanosili swe modlitwy jeszcze przed erygowaniem parafii.
Przychodzicie ze swoimi sztandarami na modlitwę uwielbienia, dziękczynienia i nadziei, żeby nasycić się Chrystusem, bo bez Niego to, co czynicie nie miałoby sensu. Służba strażacka to wielki charyzmat, to wielkie wybranie. Ten charyzmat nie będzie dobrze wypełniony, jeśli nie będzie pełnej miłości, płynącej od Boga. Bo jeżeli będzie tylko miłość czysto ludzka, to ona prędzej czy później wywietrzeje, niczym woda w najpiękniejszym nawet dzbanie – mówił ks. prał. Stanisław Popis przypominając, że bycie strażakiem w Radzyminie to powód do dumy i chluby, ale także wielkie zobowiązanie.
– Wasza odważna i ofiarna służba jest konkretną odpowiedzią na ludzkie wołanie o pomoc. Strażak to człowiek nadziei. Niesie nadzieję tam, gdzie czasami niektórzy już ją stracili. Poświęcacie swoje siły, zdolności, czas a niekiedy i życie, by ratować życie innym. To wielkie zobowiązanie - być nadzieją i ratować ludzkie życie. Trzeba być człowiekiem zdecydowanym i odważnym, by wyruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi – powiedział ks. prał. Stanisław Popis zwracając uwagę, że w przeciwieństwie do wielu innych grup zawodowych, strażacy tworzą pewną wspólnotę.
– Strażnica to miejsce, gdzie jest duch braterstwa, gdzie jesteście wspólnotą, a nie konkurentami. Tam, jeden odpowiedzialny jest za drugiego. Życzę Wam, aby to braterstwo było naprawdę zdrowe. Abyście byli szlachetni w słowach, uczynkach i w codziennym życiu. Pamiętajcie, że jesteście strażakami nie tylko wtedy, gdy pięknie wyglądacie w mundurze, ale też wtedy, gdy nosicie zwykłe ubranie. To tak, jak kapłaństwo. Ksiądz jest księdzem nawet „po cywilnemu”, gdy zdejmie sutannę. Podobnie i Wy, musicie dawać świadectwo zawsze, bo jesteście wzorem. Bądźcie przykładem jak żyć w braterstwie i miłości. Nasze miasto Radzymin, nasze wioski i gmina, bardzo Was potrzebujemy, Drogie Druhny i Drodzy Druhowie – zaakcentował na zakończenie pięknej i pouczającej homilii Dziekan Radzymiński.
Po zakończeniu Liturgii, obchody jubileuszowe przeniosły się do strażnicy OSP Radzymin.
Uroczysty apel, (który poprowadził dh Paweł Żmijewski) zainaugurowało złożenie meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wołominie, druhowi Pawłowi Bednarczykowi przez Dowódcę Uroczystości. Następnie odegrany został hymn „Rycerze Floriana”. Oficjalnego powitania licznie przybyłych gości dokonał Prezes Zarządu OSP Radzymin druh Edward Szymankiewicz.
Uroczyste obchody jubileuszu 120-lecia OSP Radzymin swoją obecnością uświetnili m.in.: Dyrektor Generalna w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marzena Małek; Dziekan Radzymiński, Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego ks. prał. Stanisław Popis; Proboszcz Parafii p.w. Św. Jana Pawła II w Radzyminie ks. Krzysztof Ziółkowski; Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego dh Paweł Dąbrowski; Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Cezary Wnuk; Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radzyminie dha Elżbieta Darka; Wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki; Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Bogusław Majchrzak; Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie st. bryg. Wiesław Drosio; Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Paweł Bednarczyk; Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Wiesław Gręda; Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Tomasz Żmijewski; Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Artur Kacperczak; Komendant Komisariatu Policji w Radzyminie podinsp. Paweł Piórkowski; Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie Elżbieta Jeleń; Dyrektor ZGK w Radzyminie dh Andrzej Nocoń; Prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina, Honorowy Obywatel Radzymina p. Jan Wnuk; Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i OC Gminy Radzymin Stanisław Jankowski; Prezesi i Naczelnicy oraz Poczty Sztandarowe jednostek: OSP Zawady, OSP St. Załubice, OSP Mokre, OSP Słupno, OSP Nadma, OSP Ruda, a także sympatycy, darczyńcy i przyjaciele jednostki OSP Radzymin.
– W roku 1902 wybitne osobistości radzymińskiego społeczeństwa powołały do istnienia Ochotniczą Straż Ogniową w Radzyminie. Organizację, która przez cały okres działalności służyła i służy swoim mieszkańcom, niosąc im bezinteresowną pomoc w potrzebie. Nasza jednostka na stałe wpisała się w życie małej ojczyzny, jaką jest Radzymin. Jesteśmy dumni ze swojej przynależności do niej, godnie naśladując tradycje poprzedników. Z chlubą nosimy mundur strażaka ochotnika – powiedział Druh Prezes Edward Szymankiewicz, który w dalszej części apelu przybliżył zgromadzonym kalendarium najważniejszych dat z dziejów radzymińskiej jednostki.
Podczas uroczystości odbyła się ceremonia wręczenia złotych, srebrnych i brązowych medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, którymi odznaczono łącznie 18 osób oraz odznaki Strażak Wzorowy, którą wyróżniono 4 druhów.
W dowód wdzięczności za pomoc okazywaną jednostce, Druh Prezes wręczył sympatykom i sponsorom okolicznościowe, szklane statuetki. Z kolei, zaproszeni goście i strażacy otrzymali pamiątkowe medale, wybite z okazji 120-lecia OSP Radzymin.
Sama jednostka również uhonorowana została zaszczytnym odznaczeniem – Krzyżem Victorii Radzymińskiej 1920 roku, który na ręce dh Edwarda Szymankiewicza przekazał osobiście p. Jan Wnuk wraz z członkami Kapituły Krzyża.
Ceromonia poświęcenia nowej statuy Św. Floriana.
Kolejnym doniosłym punktem obchodów była ceremonia poświęcenia przez ks. prał. Stanisława Popisa nowej figury patrona strażaków, która stanęła na Skwerze Św. Floriana obok strażnicy.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że fundatorem wykonanej w całości z drewna dębowego rzeźby Św. Floriana, (autorstwa cenionego artysty ludowego Mariusza Opoki z Adeliny w gm. Chodel na Lubelszczyźnie) jest Dyrektor-Senior ROKIS-u p. Mirosław Jusiński.
Oficjalną część obchodów zwieńczyły przemówienia okolicznościowe, a także podziękowania dla radzymińskich strażaków za ich służbę na rzecz lokalnego społeczeństwa.
Znamiennym momentem, świadczącym o trwającej nieprzerwanie od 120 lat sztafecie pokoleń było przekazanie jednostce pamiątkowego dyplomu od Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie. W imieniu społeczności szkolnej wręczył go Druhowi Prezesowi uczeń kl. VIII Piotr Łapiński wraz z Panią Dyrektor Elżbietą Jeleń.
– Należy Wam się wielki szacunek i wielkie docenienie. Myślę, że każdy radzyminiak służbę dla swojego miasta uważa za patriotyczny obowiązek, ale strażacy wywiązują się z niego wzorowo. Jesteście pierwsi zawsze, w każdym miejscu – tam, gdzie potrzebujemy pomocy. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – powiedziała Dyrektor Generalna w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marzena Małek.
– Jestem dumny i zaszczycony, że jestem członkiem OSP Radzymin, która istnieje od 120 lat. Ci wspaniali ludzie wyjeżdżają do pożarów, pierwsi udzielają pomocy nie patrząc na to, że narażają własne zdrowie i życie. Niech Dobry Bóg i Św. Florian zawsze chroni radzymińską brać strażacką! – mówił ze wzruszeniem Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Paweł Dąbrowski, który wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Cezarym Wnukiem przekazał jednostce dyplom i prezent od starosty i władz samorządowych naszego powiatu, w postaci pilarki spalinowej Stihl.
– Przyglądając się historii tego pięknego miasta i tej jednostki, można powiedzieć, że idea powstania straży wyszła prosto z serc mieszkańców Radzymina, którzy poczuli się bezpieczniej, powołując druhów z własnych szeregów. To właśnie mieszkańcy Radzymina postanowili, że utworzą jednostkę, która będzie ratowała życie ludzkie i mienie. Dzisiaj, współcześni druhowie są potomkami tych właśnie ludzi, którzy pierwsi ruszali na ratunek. Dzwon, który dziś wezwał nas na Mszę Św., niegdyś wzywał strażaków na pomoc. Jako Komendant Powiatowy dziękuję druhom za to, że zawsze są wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Bo ta syrena, która Was wzywa to jest syrena ochotnicza. Te Wasze wyjazdy są wyjazdami z potrzeby serca, niesiecie pomoc ludziom, bo czujecie, że tak trzeba. Dziękuję za to, że możemy wspólnie na terenie powiatu wołomińskiego chronić i bronić mieszkańców tej ziemi – powiedział Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Bogusław Majchrzak, który wraz z Zastępcą st. bryg. Wiesławem Drosio wręczył jednostce dyplom uznania „Za wybitne zasługi i działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie Gminy Radzymin i Powiatu Wołomińskiego”.
Tego dnia okolicznościowe życzenia i gratulacje złożyli strażakom z Radzymina także: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Paweł Bednarczyk, emerytowany Dyrektor ROKiS Mirosław Jusiński, oraz przedstawiciele władz samorządowych Gminy Radzymin.
– Strażacy muszą mieć dobre umundurowanie, dobry sprzęt i ogromną wiedzę. Nasi druhowie wszystko to posiadają, również dzięki temu, że od zawsze cechuje ich bardzo dobra współpraca z radzymińskim samorządem – podkreśliła dha Elżbieta Darka. Przewodnicząca Rady Miejskiej wraz z Wiceburmistrzem Radzymina Krzysztofem Dobrzynieckim przekazała jednostce pamiątkowy grawer oraz „urodzinowy” prezent od Gminy Radzymin w postaci miernika wielogazowego Ventis MX-4.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, goście i strażacy dokonali pamiątkowych wpisów w Księdze Honorowej, założonej i prowadzonej od 1958 roku, a następnie zaproszeni zostali na urodzinowy tort i obiad.
W imieniu Zarządu i Strażaków OSP Radzymin składamy serdeczne podziękowania Wszystkim Dostojnym Gościom, którzy razem z nami świętowali jubileusz 120-lecia istnienia naszej jednostki.
Bogu na Chwałę, ludziom na Pożytek!

/dh Rafał S. Lewandowski;
autorzy zdjęć: Paweł Cybulski, Grzegorz Jeleń/

 Komentarze


   ---


Dodaj komentarz
Można dodać tylko jeden komentarz do danej informacji w sesji.
Nowe komentarze są widoczne na stronie WWW po weryfikacji.
Twój IP: 44.220.44.148 (2024-06-23 12:16)
Tytuł: (wymagane):
Treść: (wymagane):

Osoba (podpis) (wymagane):   Twój e-mail (niewidoczny):  
 
wpisz tekst z obrazka (wymagane):
stolica Polski (wymagane):
 
potwierdzam, że zapoznałem/am się zasadami dotyczącymi umieszczania wpisów na Portalu OSP Radzymin (poniżej) oraz biorę odpowiedzialność za treści przeze mnie wprowadzone.  *


*  Redakcja Witryny OSP Radzymin nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane jako komentarze i na bieżąco usuwa wszelkie materiały uznawane za obraźliwe. Zawartość każdego wpisu wyraża osobiste poglądy i opinie autora.
Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady będzie przyczyną natychmiastowego usunięcia wpisu.

przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...