Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl
 WYDARZENIA - Akcje
    « powrót
Słów kilka na temat Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych...
Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszła w życie Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490).
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) usuwa przepisy dotyczące OSP z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i w części przenosi je do swojej treści, ale głównie wzmacnia znaczenie ochotniczych straży pożarnych oraz zmienia zasady organizacji i finansowania OSP. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Nowa ustawa o OSP – w stosunku do zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej – wprowadza zwiększenie zadań OSP. Określa zasady tworzenia młodzieżowych i dziecięcych drużyn pożarniczych. Przewiduje możliwość udziału wójtów, ich zastępców, sekretarzy i skarbników, kierowników w urzędzie gminy oraz radnych we władzach OSP. Ponadto daje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez OSP z wykorzystaniem mienia komunalnego.
Korzystnym rozwiązaniem będzie utworzenie odrębnej taryfy cen prądu dla OSP – na poziomie przewidzianym dla gospodarstw domowych. Ustawa uszczegóławia wymagania od strażaków OSP do udziału w działaniach i akcjach ratowniczych oraz wprowadza nową funkcję: kandydata na strażaka.

Zwiększą się też zadania organizacyjne i finansowe gmin wobec OSP. Zmieniają się zasady naliczania przez gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach, a także zwiększa się liczba przesłanek do otrzymania tego ekwiwalentu. Rada gminy ma obowiązek podjęcia nowej uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego w terminie do 30.06.2022 r. Ponadto wójt gminy musi zawrzeć umowy ze wszystkimi OSP z jej terenu dotyczące działań OSP i obowiązków gminy wobec OSP. Natomiast w razie braku OSP na terenie danej gminy — istnieje konieczność zawarcia umowy z gminą sąsiednią w celu zabezpieczenia przed pożarami i klęskami żywiołowymi.

Wprowadza się nowe zadania wójta: współpracy z powiatowym (miejskim) komendantem PSP w zakresie prowadzenia ewidencji sił i środków OSP do działań ratowniczych oraz prowadzenia rejestru świadczeń ratowniczych (nowe świadczenie) przyznanych strażakom.

Istotną zmianą dla strażaków ratowników OSP jest wprowadzenie świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat – nowe świadczenie miesięczne wypłacane przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Strażacy ratownicy OSP, którym przyznano świadczenie ratownicze mogą też otrzymać świadczenia dodatkowe.

Ustawa reguluje całokształt działalności ochotniczych straży pożarnych i wprowadza jeszcze wiele innych nowych rozwiązań prawnych.

/źródło: Portal www.wiedzasamorzadu.pl/

Ustawodawcy przyświecała idea poprawy sytuacji Ochotniczych Straży Pożarnych, wzmocnienia ich roli oraz uhonorowania wieloletniej i ofiarnej służby strażaków ochotników poprzez m.in. wprowadzenie świadczenia ratowniczego dla strażaków ratowników OSP, którzy przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet) brali czynny udział w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych - świadczenie w wysokości 200 zł przysługiwać będzie także ratownikowi górskiemu (ochotnikowi z TOPR i GOPR) po spełnieniu analogicznych warunków dotyczących wieku, jak w przypadku członków OSP.USTAWA O OSP W SEJMIE ZOBACZ

 Komentarze


   ---


Dodaj komentarz
Można dodać tylko jeden komentarz do danej informacji w sesji.
Nowe komentarze są widoczne na stronie WWW po weryfikacji.
Twój IP: 44.220.44.148 (2024-06-23 12:32)
Tytuł: (wymagane):
Treść: (wymagane):

Osoba (podpis) (wymagane):   Twój e-mail (niewidoczny):  
 
wpisz tekst z obrazka (wymagane):
stolica Polski (wymagane):
 
potwierdzam, że zapoznałem/am się zasadami dotyczącymi umieszczania wpisów na Portalu OSP Radzymin (poniżej) oraz biorę odpowiedzialność za treści przeze mnie wprowadzone.  *


*  Redakcja Witryny OSP Radzymin nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane jako komentarze i na bieżąco usuwa wszelkie materiały uznawane za obraźliwe. Zawartość każdego wpisu wyraża osobiste poglądy i opinie autora.
Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady będzie przyczyną natychmiastowego usunięcia wpisu.

przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...