Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 
OSP Radzymin
OSP Załubice
OSP Zawady

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl
 WYDARZENIA - Akcje
    « powrót
18 marca w wyniku wypalania traw spłonęła stodoła w Łąkach Radzymińskich
Podpalasz, Zabijasz!!! Ostrożnie z wypalaniem traw!
// R.L.
Kilka pogodnych dni sprawiło, że tak jak w latach minionych gminę Radzymin dotknęła plaga wypalania traw na łąkach i nieużytkach. Tylko w miniony weekend strażacy ochotnicy musieli interweniować 18 razy.

W niedzielę, 18 marca ogień z traw przeniósł się na zabudowania gospodarcze w Łąkach w gminie Radzymin. Doszczętnie spłonęła drewniana stodoła, ogień uszkodził dach na pobliskim budynku mieszkalnym a następnie przeniósł się na teren sąsiedniej zabudowanej posesji. Poparzeniom uległ jeden z mieszkańców usiłujący ratować mienie przed pożarem. Do opanowania sytuacji potrzebna była interwencja aż trzech jednostek straży: PSP Wołomin, OSP Radzymin i OSP Ruda.
Tego samego dnia w wyniku wypalania traw doszło również do pożarów lasów w rejonie Zwierzyńca.
Ludzie œświadomie podkładają ogień, lecz nie są śœwiadomi, że mogą w ten sposób doprowadzić do tragedii - ostrzegają strażacy. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjają powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez wiele dziesiątek lat. Niejednokrotnie we wznieconych przez siebie pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpoœrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Trzeba pamiętać, że w każdym przypadku pożar traw powoduje zniszczenia w œśrodowisku naturalnym i straty materialne. Do ugaszenia każdego z tych pożarów zaangażowane były œśrodki zarówno finansowe jak i ludzkie. Sytuacji w tym zakresie nie zmienią zakazy administracyjne. Jedynie œświadomoœć ludzi o bezsensownoœści wypalania może doprowadzić do zmniejszenia rozmiarów tego zjawiska.
Przedstawiając powyższe, należy również zwrócić uwagę na fakt, że pożary nieużytków,
z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i œśrodków jednostek ochrony przeciwpożarowej, które w tym czasie mogą być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Ponadto koszty takich akcji (paliwo, œśrodki gaśœnicze, amortyzacja sprzętu itp.), które ponosi całe społeczeństwo są znaczne. Jednocześœnie, z uwagi na to, że dojazd do miejsc występowania pożarów nieużytków jest zazwyczaj utrudniony, bardzo często dochodzi do uszkodzenia pojazdów gaœśniczych, co dodatkowo te koszty zwiększa. Większa czꜶć pożarów likwidowana jest przy współudziale jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z poszczególnych gmin powiatu wołomińskiego. Należy zatem pamiętać, że koszty poniesione przez te jednostki w wyniku prowadzonych działań gaœśniczych w znacznym stopniu obciążają budżety gmin.
Obszary wysuszonej roœślinnoœci stanowią doskonałe podłoże palne, co w połączeniu
z „aktywnoœcią czynnika ludzkiego” skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ich powstanie najczęœciej odpowiedzialny jest człowiek. Nadal wœśród wielu osób panuje bowiem przekonanie, że wypalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej roœślinnoœci,
a tym samym przyniesie korzyœści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Korzystniej jest zaorać nieużytki, wygrabić suchą trawę i zarośœla na mniejszych działkach i w obrębie budynków, a zebrane pozostałośœci przeznaczyć na kompost. Pożary traw niszczą rodzimą faunę i florę!!! Poza tym, pamiętać należy, iż Wypalanie pozostałoœci roœlinnych na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych jest zabronione. W stosunku do osób naruszających wyżej wymienione zasady mogą być stosowane sankcje karne okreœlone w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym, do pozbawienia wolnośœci włącznie. Rolnik przyłapany na procederze wypalania może zostać pozbawiony unijnych dopłat (co zresztą w kilku przypadkach miało już w tym roku miejsce).
Co można zrobić, gdy widzi się, że ktoœś œwiadomie dopuszcza się niebezpiecznego procederu?
Zawsze można zwrócić uwagę podpalaczowi. Strażacy sugerują jednak, iż bezpieczniejszym i skuteczniejszym sposobem jest natychmiastowe poinformowanie straży pożarnej i policji.
Wystarczy zadzwonić pod numery alarmowe: Państwowa Straż Pożarna – 998 lub 112, Policja – 997 lub 112.

 Komentarze


   ---


Dodaj komentarz
Można dodać tylko jeden komentarz do danej informacji w sesji.
Nowe komentarze są widoczne na stronie WWW po weryfikacji.
Twój IP: 35.168.111.191 (2020-01-22 22:52)
Tytuł: (wymagane):
Treść: (wymagane):

Osoba (podpis) (wymagane):   Twój e-mail (niewidoczny):  
 
wpisz tekst z obrazka (wymagane):
stolica Polski (wymagane):
 
potwierdzam, że zapoznałem/am się zasadami dotyczącymi umieszczania wpisów na Portalu OSP Radzymin (poniżej) oraz biorę odpowiedzialność za treści przeze mnie wprowadzone.  *


*  Redakcja Witryny OSP Radzymin nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane jako komentarze i na bieżąco usuwa wszelkie materiały uznawane za obraźliwe. Zawartość każdego wpisu wyraża osobiste poglądy i opinie autora.
Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady będzie przyczyną natychmiastowego usunięcia wpisu.

przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...