Portal
 
O¶rodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 
OSP Radzymin
OSP Załubice
OSP Zawady

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl
 WYDARZENIA - Akcje
    « powrót
18 marca w wyniku wypalania traw spłonęła stodoła w Ł±kach Radzymińskich
Podpalasz, Zabijasz!!! Ostrożnie z wypalaniem traw!
// R.L.
Kilka pogodnych dni sprawiło, że tak jak w latach minionych gminę Radzymin dotknęła plaga wypalania traw na ł±kach i nieużytkach. Tylko w miniony weekend strażacy ochotnicy musieli interweniować 18 razy.

W niedzielę, 18 marca ogień z traw przeniósł się na zabudowania gospodarcze w Ł±kach w gminie Radzymin. Doszczętnie spłonęła drewniana stodoła, ogień uszkodził dach na pobliskim budynku mieszkalnym a następnie przeniósł się na teren s±siedniej zabudowanej posesji. Poparzeniom uległ jeden z mieszkańców usiłuj±cy ratować mienie przed pożarem. Do opanowania sytuacji potrzebna była interwencja aż trzech jednostek straży: PSP Wołomin, OSP Radzymin i OSP Ruda.
Tego samego dnia w wyniku wypalania traw doszło również do pożarów lasów w rejonie Zwierzyńca.
Ludzie ś¶wiadomie podkładaj± ogień, lecz nie s± ¶świadomi, że mog± w ten sposób doprowadzić do tragedii - ostrzegaj± strażacy. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy s± wysuszone i pal± się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjaj± powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykaj± się spod kontroli i przenosz± na pobliskie lasy, niszcz±c bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzaj± się przez wiele dziesi±tek lat. Niejednokrotnie we wznieconych przez siebie pożarach ludzie trac± dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
Trzeba pamiętać, że w każdym przypadku pożar traw powoduje zniszczenia w ś¶rodowisku naturalnym i straty materialne. Do ugaszenia każdego z tych pożarów zaangażowane były ś¶rodki zarówno finansowe jak i ludzkie. Sytuacji w tym zakresie nie zmieni± zakazy administracyjne. Jedynie ś¶wiadomość ludzi o bezsensownoś¶ci wypalania może doprowadzić do zmniejszenia rozmiarów tego zjawiska.
Przedstawiaj±c powyższe, należy również zwrócić uwagę na fakt, że pożary nieużytków,
z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażuj± znaczn± liczbę sił i ś¶rodków jednostek ochrony przeciwpożarowej, które w tym czasie mog± być niezbędne w innym miejscu dla ratowania życia i mienia ludzkiego. Ponadto koszty takich akcji (paliwo, ś¶rodki ga¶śnicze, amortyzacja sprzętu itp.), które ponosi całe społeczeństwo s± znaczne. Jednocze¶śnie, z uwagi na to, że dojazd do miejsc występowania pożarów nieużytków jest zazwyczaj utrudniony, bardzo często dochodzi do uszkodzenia pojazdów gaś¶niczych, co dodatkowo te koszty zwiększa. Większa czꜶć pożarów likwidowana jest przy współudziale jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z poszczególnych gmin powiatu wołomińskiego. Należy zatem pamiętać, że koszty poniesione przez te jednostki w wyniku prowadzonych działań gaś¶niczych w znacznym stopniu obci±żaj± budżety gmin.
Obszary wysuszonej roś¶linności stanowi± doskonałe podłoże palne, co w poł±czeniu
z „aktywności± czynnika ludzkiego” skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ich powstanie najczęściej odpowiedzialny jest człowiek. Nadal wś¶ród wielu osób panuje bowiem przekonanie, że wypalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej roś¶linności,
a tym samym przyniesie korzyś¶ci ekonomiczne. Nic bardziej błędnego. Korzystniej jest zaorać nieużytki, wygrabić such± trawę i zaro¶śla na mniejszych działkach i w obrębie budynków, a zebrane pozostało¶ści przeznaczyć na kompost. Pożary traw niszcz± rodzim± faunę i florę!!! Poza tym, pamiętać należy, iż Wypalanie pozostałości roślinnych na ł±kach, pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych jest zabronione. W stosunku do osób naruszaj±cych wyżej wymienione zasady mog± być stosowane sankcje karne określone w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym, do pozbawienia wolno¶ści wł±cznie. Rolnik przyłapany na procederze wypalania może zostać pozbawiony unijnych dopłat (co zreszt± w kilku przypadkach miało już w tym roku miejsce).
Co można zrobić, gdy widzi się, że ktoś¶ świadomie dopuszcza się niebezpiecznego procederu?
Zawsze można zwrócić uwagę podpalaczowi. Strażacy sugeruj± jednak, iż bezpieczniejszym i skuteczniejszym sposobem jest natychmiastowe poinformowanie straży pożarnej i policji.
Wystarczy zadzwonić pod numery alarmowe: Państwowa Straż Pożarna – 998 lub 112, Policja – 997 lub 112.

 Komentarze


   ---


Dodaj komentarz
Można dodać tylko jeden komentarz do danej informacji w sesji.
Nowe komentarze s± widoczne na stronie WWW po weryfikacji.
Twój IP: 3.236.59.63 (2020-07-09 10:04)
Tytuł: (wymagane):
Tre¶ć: (wymagane):

Osoba (podpis) (wymagane):   Twój e-mail (niewidoczny):  
 
wpisz tekst z obrazka (wymagane):
stolica Polski (wymagane):
 
potwierdzam, że zapoznałem/am się zasadami dotycz±cymi umieszczania wpisów na Portalu OSP Radzymin (poniżej) oraz biorę odpowiedzialno¶ć za tre¶ci przeze mnie wprowadzone.  *


*  Redakcja Witryny OSP Radzymin nie ponosi odpowiedzialno¶ci za tre¶ci umieszczane jako komentarze i na bież±co usuwa wszelkie materiały uznawane za obraĽliwe. Zawarto¶ć każdego wpisu wyraża osobiste pogl±dy i opinie autora.
Zabrania się umieszczania tre¶ci obraĽliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawieraj±cych groĽby i innych, które mog± być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady będzie przyczyn± natychmiastowego usunięcia wpisu.

przeznaczone dla najnowszych przegl±darek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas j± zainstalować...