Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 
OSP Radzymin
OSP Załubice
OSP Zawady

Ochotnicza Straż Pożarna w Załubicach

tel: 22 761 70 76
e-mail: zalubice@ospradzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Załubicach

tel: 22 761 70 76
e-mail: zalubice@ospradzymin.pl
 HISTORIA
HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAŁUBICACH
Nowoczesny sprzęt strażacki, wozy bojowe, łodzie, garaże czy też okazały budynek strażacki to dorobek wielu pokoleń ochotników z Załubic. Dzieje straży sięgają początków XX wieku. Pierwszym który próbował założyć straż w Załubicach był miejscowy nauczyciel Wacław Mierzanowski, działo się to w roku 1918. Niestety trwająca I wojna światowa zniweczyła plany nauczyciela. Na kilka lat temat straży w Załubicach ucichł na dobre, aż do roku 1926. Wtedy to Roman Redlin, Jan Klusek, Stanisław Pyszkiewicz, Bolesław Pyszkiewicz oraz bracia Aleksander i Franciszek Sokołowscy coraz głośniej rozmawiali o powstaniu straży ale bodźcem do energicznego działania był rok 1929 a mianowicie wielki pożar który wybuchł w Załubicach. Ogień strawił wówczas wile chłopskich stodół oraz domostw. To właśnie w roku 1929 na spotkaniu wybrano pierwszy Zarząd oraz uchwalono Statut Ochotniczej Straży Pożarnej. Naczelnikiem straży w Załubicach wybrany został Roman Redlin, Prezesem Wacław Skalski, Sekretarzem Stefan Milewski a na skarbnika wybrano Romana Kluska, Gospodarzem straży został Julian Pawłowski.
WKRÓTCE...
OSP liczyło 20 członków oraz drugie tyle wspierających. Pierwszy sprzęt był bardzo skromny. Ochotnicy z Załubic mogli pochwalić się beczkowozem o pojemności 200 litrów, ręczną sikawką, bosakami, dwoma drabinami oraz kilkoma toporkami strażackimi. Zarząd zawsze gromadził się u jednego z jego członków lub w miejscowej szkole, ponieważ w Załubicach brakowało remizy. Dopiero około roku 1934 własnymi siłami przystąpiono do budowy Remizy. Był to nie wielki drewniany z zewnątrz obmurowany budynek z dość dużą salą widowiskową i nie wielkim zapleczem. Pomyślny rozwój OSP w Załubicach zahamowany został wybuchem drugiej wojny światowej. Nie oznaczało to jednak zaniku działalności strażackiej. Wręcz przeciwnie, do normalnych obowiązków każdego ochotnika doszedł jeszcze jeden- walka z wrogiem. W końcu lipca 1944 roku Załubice stały się frontem ciężkich walk, podczas których, zniszczona została remiza a wraz nią cały sprzęt, na który, tak ciężko pracowali wszyscy strażcy.
W OKRESIE POWOJENNYM...
Komendant Henryk Pawłowski przy dużej pomocy społeczeństwa i władzy ludowej odbudował remizę. Okazały budynek był dwukrotnie większy od tego zniszczonego podczas wojny. W budynku mieściła się duża sala widowiskowa, garaże oraz pomieszczenie dla zarządu. Od tego czasu strażacy z Załubic mogli pochwalić się piękną murowaną Remizą.
Kolejnym ważnym rokiem w dziejach straży był rok 1969 wtedy to do Załubic trafił pierwszy samochód strażacki marki „ŻUK” oraz dwie motopompy. Tak więc u początku lat siedemdziesiątych Straż w Załubicach posiadała własną remizę, samochód strażacki a ilość ochotników liczyła 34 członków.
W 1976 ROKU...
podczas uroczystych obchodów 50-lecia Ochotnicza Straż Pożarna w Załubicach otrzymała sztandar a wyróżniający się jej członkowie zostali odznaczeni medalami za zasługi dla pożarnictwa.
Tak wyposażona jednostka chroniła nie tylko mieszkańców Załubic ale także mieszkańców innych przyległych miejscowości. Strażacy z roku na rok podnosili swoje kwalifikację uczestnicząc w kursach podstawowych, mechaników obsługi motopomp czy też dowódców Sekcji.

W latach osiemdziesiątych do Załubic trafił długo wyczekiwany nowy Star 200. Przez wile lat chluba miejscowej jednostki dzięki czemu, strażacy z Załubic mogli cieszyć się coraz większym zaufaniem mieszkańców.
W CZERWCU 1990 ROKU...
pod wodzą nowego zarządu na którego czele stanęli Prezes Andrzej Siarna, oraz Naczelnik Janusz Sokołowski rozpoczęto budowę nowej strażnicy. Razem, wspólnymi siłami druhowie przy wsparciu hojnych darczyńców w niespełna pięć lat później w maju 1995 roku oddają do użytku piękny okazały budynek strażacki. W kolejnych latach w Załubicach przybywa coraz więcej specjalistycznego sprzętu. W roku 2001 do jednostki trafia nowy samochód marki Lublin, niezbędny do gaszenia pożarów w miejscach niedostępnych dla większych wyspecjalizowanych wozów bojowych.
W ROKU 2005...
Trud i wysiłek wkładany w życie i funkcjonowanie straży zostaje nagrodzony. Na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Ochotnicza Straż Pożarna w Załubicach zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Od tego momentu straż z Załubic stała się liczącą w całym województwie jednostką.
Do obowiązków straży oprócz ratownictwa gaśniczego doszedł kolejny ratownictwo wodne. To właśnie w tym kierunku strażacy szkolą się na wszelkiego rodzaju kursach a do jednostki trafia co raz to nowszy sprzęt: Łodzie czy też Quad do patrolowania wałów przeciwpowodziowych. W grudniu 2008 roku do jednostki trafia kolejny wóz bojowy Mercedes Atego, kolejny "okręt flagowy" Jednostki.

Bez wahania można stwierdzić, że z tak wyposażoną jednostką oraz z tak wyszkoloną załogą wszyscy mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni... .
przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...