Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 
OSP Radzymin
OSP Załubice
OSP Zawady

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl
 WYDARZENIA - Akcje
    « powrót
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
// Edward Szymankiewicz
na „Dostawę średniego samochodu rat-gaś z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem"
Radzymin, 14 sierpnia 2014 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RADZYMINIE
05-250 Radzymin, ul. Konstytucji 3-go Maja 8A

działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 i art. 92 ust. 2 i ustawy z dnia 24 stycznia 2009 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) ogłasza wynik postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem”
znak sprawy: OSP/1/ZP/2014


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane:
• na tablicy ogłoszeń w Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie dn. 06.08.2014 r.
• na stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie dn. 06.08.2014 r.
• w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych, nr ogłoszenia 263344 - 2014 dn. 06.08.2014 r.Dane o wybranym Wykonawcy, który złożył najkorzystniejsza ofertę:

„Wawrzaszek ISS Sp. z o.o.” Spółka Komandytowo-Akcyjna,
ul. Leszczyńska 22,
43-300 Bielsko-Biała
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta nie podlega odrzuceniu.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP.
Wybrana oferta jest najkorzystniejsza - zdobyła największą ilość punktów.
Punkty zostały policzone zgodnie ze wzorem z SIWZ.

Numer oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Kryterium cena – 90 pkt Kryterium gwarancja na cały przedmiot zamówienia – 10 pkt Suma punktów
1 „Wawrzaszek ISS Sp. z o.o.” Spółka Komandytowo-Akcyjna,
ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko-Biała
kryterium cena - 90 pkt.
Kryterium gwarancja na cały przedmiot zamówienia - 10 pkt.
Suma punktów: 100

Informacje dodatkowe:
1. W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający informuje, że nie odrzucił w postępowaniu żadnej oferty.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający informuje, że umowa na realizację przedmiotowego postępowania może być zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a (przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty).

 Komentarze


   ---


Dodaj komentarz
Można dodać tylko jeden komentarz do danej informacji w sesji.
Nowe komentarze są widoczne na stronie WWW po weryfikacji.
Twój IP: 3.230.154.129 (2020-05-26 01:31)
Tytuł: (wymagane):
Treść: (wymagane):

Osoba (podpis) (wymagane):   Twój e-mail (niewidoczny):  
 
wpisz tekst z obrazka (wymagane):
stolica Polski (wymagane):
 
potwierdzam, że zapoznałem/am się zasadami dotyczącymi umieszczania wpisów na Portalu OSP Radzymin (poniżej) oraz biorę odpowiedzialność za treści przeze mnie wprowadzone.  *


*  Redakcja Witryny OSP Radzymin nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane jako komentarze i na bieżąco usuwa wszelkie materiały uznawane za obraźliwe. Zawartość każdego wpisu wyraża osobiste poglądy i opinie autora.
Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady będzie przyczyną natychmiastowego usunięcia wpisu.

przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...