Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 
OSP Radzymin
OSP Załubice
OSP Zawady

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl
 WYDARZENIA - Uroczystosci
    « powrót
Na stuleciu OSP w Roszczepie (1912-2012)
// RL
W niedzielę, 9 wrzeœśnia w obecnośœci licznie zgromadzonych mieszkańców i goœści, na czele z wicemarszałkiem województwa mazowieckiego Krzysztofem Strzałkowskim, oraz Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesławem Leœśniakiewiczem, strażacy OSP Roszczep (gm. Klembów) śœwiętowali jubileusz setnej rocznicy założenia jednostki.
W uroczystoœściach uczestniczył poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyminie. Naszą jednostkę reprezentowali druhowie: Przemysław Skura, Marcin Załoga, Dejan Misic. Obecni byli także dh prezes Edward Szymankiewicz, oraz dh Tomasz Żmijewski - prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie.
Obchody tego jakże pięknego jubileuszu zainaugurowała uroczysta Msza ŒŚwięta, odprawiona na placu przed strażnicą, której przewodniczył st. kpt. ksiądz Krzysztof Jackowski - Kapelan Krajowy Państwowej Straży Pożarnej.
Przy znakomitej pogodzie i udziale trzydziestu dwóch pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu powiatu wołomińskiego kwadrans po godzinie trzynastej rozpoczęła się główna czꜶć uroczystoœści, którą poprowadził dh Jarosław Kłak z zaprzyjaŸźnionej z jubilatami jednostki OSP Kobyłka.
Meldunek przed Komendantem Głównym PSP, członkiem Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP gen. bryg. Wiesławem Leœśniakiewiczem złożył dowódca uroczystoœści dh Wojciech Rakowski - Komendant Gminnego ZOSP RP w Klembowie. Nastąpił przegląd pododdziałów i podniesienie flagi państwowej. Następnie, po odegraniu hymnu państwowego, głos zabrał dh Zygmunt Wojtera.
Prezes OSP w Roszczepie oficjalnie powitał wszystkich przybyłych gośœci, wœśród których znaleŸli się m.in.: wicemarszałek mazowiecki Krzysztof Grzegorz Strzałkowski, wicestarosta wołomiński Konrad Rytel wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Pawłem Solisem, Adam Łossan - przedstawiciel senator Anny Aksamit, wiceprezes WFOŒiGW w Warszawie Andrzej Nocoń, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, Komendant Powiatowy PSP w Wołominie st. bryg. Cezary Pietruch wraz z zastępcą st. bryg. Bogdanem Jarczewskim, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie dh Wiesław Gręda, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, oraz sympatycy i darczyńcy jednostki.
Dziękując strażakom, sponsorom i darczyńcom, za sprawą których jednostka w Roszczepie może się rozwijać, prezes Zygmunt Wojtera przypomniał słowa kard. Wyszyńskiego „Sercem nie można służyć za pieniądze, sercem służy się za darmo, bezinteresownie”. - Od stu lat nasi strażacy odważnie stają do walki z ogniem i innymi żywiołami. Wspierają ofiary tragedii. Angażując się w służbę drugiemu człowiekowi ofiarnie wypełniają to, co nakazuje im poczucie obowiązku wobec drugiego człowieka. Sto lat temu, kiedy Polska znajdowała się jeszcze pod zaborami wsie gminy klembowskiej nawiedzane były przez klęskę ognia. Stan zabudowań gospodarczych sprzyjał powstawaniu pożarów. Właśœnie wtedy pojawiła się koniecznośœć utworzenia na naszym terenie straży ogniowej - przypomniał druh prezes Wojtera, po wystąpieniu którego
kalendarium obrazujące dzieje OSP w Roszczepie przedstawił zgromadzonym naczelnik jednostki dh Marek Myœśliwiec.
W końcu przyszedł czas na długo oczekiwaną ceremonię udekorowania sztandaru OSP Roszczep nadanym jednostce najwyższym strażackim odznaczeniem - Złotym Znakiem Związku ZOSP RP. (Zaszczytu tego dopełnili gen. bryg. Wiesław Leœśniakiewicz wraz z nadbryg. Gustawem Mikołajczykiem). Kolejnym wyróżnieniem przyznanym jednostce był medal „Pro Masovia”, który na ręce prezesa Wojtery w imieniu samorządu województwa mazowieckiego przekazał wicemarszałek Krzysztof Strzałkowski.
Jubileusz 100-lecia OSP Roszczep stał się także okazją do uhonorowania odznaczeniami jej najbardziej zasłużonych członków. Kolejny w owym dniu Złoty Znak Związku, tym razem otrzymał prezes jednostki dh Zygmunt Wojtera.
Za wyróżniającą się działalnoœść na rzecz ochrony pożarowej Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Dąbkowski Henryk, Szymański Tadeusz, Kielak Zdzisław, Okulski Leon, Wydryszek Stanisław, Skołożyński Tadeusz oraz Sasin Wiesław.
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Myśliwiec Marek, Klimkiewicz Stanisław, Jusiński Stanisław, Wojtera Zbigniew, Wojtera Andrzej oraz Wojtera Jan.
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Wojtera Adam, Jusiński Marek, Rosiński Jan, Dąbkowski Andrzej, Kryœśkiewicz Jan, Myśœliwiec Henryk, Szymański Tomasz, Szymborski Tomasz, Jabłoński Mieczysław.
Następnie wręczone zostały odznaki Strażak Wzorowy (otrzymali je druhowie: Lipiński Mirosław, Ciach Zdzisław, Dąbkowski Marcin, Dąbkowski Mariusz, Matusiak Krzysztof, Bryk Rafał, Kondraciuk Piotr, Matysiak Stanisław, Wardak Mirosław), a także Brązowe Odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, które otrzymali: Wojtera Kamil, Bryk Marcin, Baran Adrian, Baran Michał i Dobczyński Karol.
Kolejny punkt uroczystego apelu stanowiło symboliczne wbicie gwoŸździ w okolicznoœciową tarczę przez przedstawicieli władz, sympatyków straży pożarnej, ofiarodawców, oraz przedstawicieli wszystkich jednostek OSP z terenu powiatu wołomińskiego.
Gdy i ten sympatyczny obowiązek zgodnie z ceremoniałem został już wypełniony, przyszedł czas na okolicznoœciowe wystąpienia. Jako pierwszy, głos zabrał współgospodarz uroczystoœści wójt gminy Klembów pan Kazimierz Rakowski. -Ta piękna uroczystoœść to dowód uznania nie tylko dla naszych strażaków, ale dla wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z naszego terenu. Bez was, gmina Klembów nie mogłaby funkcjonować - mówił wójt wręczając jednostce prezent w postaci figury ŒŚwiętego Floriana, aby odtąd chronił strażaków z Roszczepu.
Obok jubilatów, okolicznośœciowe prezenty z rąk wójta wraz z podziękowaniami odebrały również osoby szczególnie zaangażowane w rozwój jednostki w Roszczepie. W gronie tym, znalazł się m.in. Komendant Główny PSP gen. bryg. Leśœniakiewicz, który w ramach rewanżu, oddając honory pierwszemu sztandarowi jednostki, ufundowanemu przez lokalną społecznoœść w 1930 roku, oddał hołd tym wszystkim, którzy na przestrzeni lat tworzyli Ochotniczą Straż Pożarną w Roszczepie.
Ostatni akcent oficjalnej częœci obchodów stanowił koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Wyszków. (Warto w tym miejscu nadmienić, iż orkiestra pod kierownictwem pani Heleny Karłowicz i batutą Kapelmistrza Józefa Bieganowskiego od samego początku zapewniała wspaniałą oprawę muzyczną niedzielnego œwięta).
Uroczystoœć z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Roszczepie zakończył urodzinowy poczęstunek z pysznym strażackim tortem i okolicznoœciowym toastem. Za kolejne sto lat!

WYBRANE DATY Z DZIEJÓW OSP w ROSZCZEPIE:

1912r. - Powstanie Ochotniczej Straży Ogniowej w Roszczepie (pierwszym prezesem zostaje Antoni Okulski).

1920r. - Wielki pożar w Roszczepie, budowa nowej strażnicy z pustaka żwirowego.

1930r. - Społeczeństwo funduje jednostce sztandar (pośœwięcony został w 1933 roku).

1939-44 - Jednostka zawiesza działalnoœść, strażacy przechodzą do podziemia i walczą z okupantem.

1950r. - Jednostka otrzymuje sprzęt gaœśniczy od Zawodowej Straży Pożarnej.

1954r. - Budowa nowej remizy z czerwonej cegły.

1967r. - Pozyskanie pierwszego samochodu, ciężarowego Lublina”.

1973r. - Komenda Wojewódzka w Ostrołęce przekazuje jednostce samochód Star 660.

1991r. - Rozpoczęcie budowy nowej strażnicy.

1995r. - Jednostka otrzymuje samochód Skoda”.

1997r. - OSP Roszczep zostaje wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœśniczego.

1999r. - Otwarcie nowej strażnicy oraz pośœwięcenie sztandaru.
(W czerwcu jednostka bierze udział w zabezpieczaniu wizyty papieża Jana Pawła II w Radzyminie).

2000r. - Zakup samochodu lekkiego Lublin” przeznaczonego do ratownictwa techniczno-ekologicznego.

2010r. - OSP Roszczep otrzymuje ciężki samochód gaśœniczy marki Scania”.


/Rafał S. Lewandowski ,,KURIER W''/

 Komentarze


   ---


Dodaj komentarz
Można dodać tylko jeden komentarz do danej informacji w sesji.
Nowe komentarze są widoczne na stronie WWW po weryfikacji.
Twój IP: 3.236.59.63 (2020-07-09 09:10)
Tytuł: (wymagane):
Treść: (wymagane):

Osoba (podpis) (wymagane):   Twój e-mail (niewidoczny):  
 
wpisz tekst z obrazka (wymagane):
stolica Polski (wymagane):
 
potwierdzam, że zapoznałem/am się zasadami dotyczącymi umieszczania wpisów na Portalu OSP Radzymin (poniżej) oraz biorę odpowiedzialność za treści przeze mnie wprowadzone.  *


*  Redakcja Witryny OSP Radzymin nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane jako komentarze i na bieżąco usuwa wszelkie materiały uznawane za obraźliwe. Zawartość każdego wpisu wyraża osobiste poglądy i opinie autora.
Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady będzie przyczyną natychmiastowego usunięcia wpisu.

przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...