Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 
OSP Radzymin
OSP Załubice
OSP Zawady

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl
 WYDARZENIA - Uroczystosci
    « powrót
Strażacy z Radzymina na Jubileuszu OSP Kuligów
// Rafał Lewandowski
Poczet sztandarowy OSP Radzymin uczestniczył w niedzielę, 2 wrześœnia w uroczystoœści z okazji jubileuszu 65-lecia działalnoœści jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligowie.

Uroczystośœci rozpoczęła okolicznoœściowa Msza ŒŚwięta, którą pod przewodnictwem kapelana mazowieckich strażaków ks. Jerzego Sieńkowskiego koncelebrowali: proboszcz parafii w Kuligowie ks. Robert Kalisiak, wraz z proboszczem parafii w Józefowie ks. prał. Andrzejem Legutko.
Po zakończeniu nabożeństwa, zgromadzeni przemaszerowali na teren strażnicy OSP w Kuligowie, gdzie przy słonecznej pogodzie odbyła się główna cz궜ć uroczystośœci jubileuszowej.
Wzięli w niej udział licznie zgromadzeni goœście, wœśród których znaleŸżli się m.in.: wicemarszałek województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski, wiceprezes WFOŒŚiGW w Warszawie Andrzej Nocoń, wiceburmistrz Radzymina Andrzej Siarna, burmistrz Kobyłki Robert Roguski, wójt gminy Klembów Kazimierz Rakowski, wójt gminy Dąbrówka Tadeusz Bulik wraz z przewodniczącą Rady Gminy Agnieszką Gryglas, członkowie prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wołominie, na czele z prezesem druhem Wiesławem Grędą, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie st. bryg. Bogdan Jarczewski, a także naczelnik powiatowego wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Paweł Kaczmarczyk.
Oficjalną częœć obchodów zainaugurowało podniesienie flagi Związku OSP RP wraz z odegraniem hymnu strażackiego. Druh Wiesław Gręda w asyœcie dowódcy uroczystośœci oddał honory strażackim sztandarom.
Powitania wszystkich gośœci dokonał prezes OSP Kuligów dh Grzegorz Mianowski, który w swoim wystąpieniu przybliżył również najważniejsze fakty z historii szeœśćdziesięciopięcioletniej jubilatki.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligowie powstała w 1947 roku. Jej założycielem był ówczesny Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Radzyminie Sylweriusz Żak, a wprowadzającym z jego ramienia dh Henryk Pawłowski z OSP St. Załubice. Pierwszym naczelnikiem jednostki został Aleksander Kowalski. W 1958 roku została zbudowana pierwsza remiza nad samym Bugiem, na działce podarowanej przez państwa Sokulskich, dalszą cz궜ć gruntu straż dokupiła od rodziny Jaworskich.
W 1970 roku za pieniądze pochodzące z organizacji zabaw tanecznych strażacy zakupili większą działkę, na której w 1975 wylano fundamenty pod obecny budynek remizy. Budowa z powodu braku funduszy prowadzona była etapami. W czynie społecznym postawiono œściany. Dopiero, kiedy w 1985 roku sprzedano starą remizę wraz z placem nad Bugiem, możliwe było ukończenie budowy. Prace wykończeniowe i modernizacyjne prowadzone społecznie przez strażaków i mieszkańców wsi zakończone zostały w 2004 roku. Dzięki śœrodkom z budżetu gminy i pozyskanym dotacjom prowadzona jest systematyczna rozbudowa obiektu.
- Nową strażnicę potraktowaliœmy również jako miejscowy oœśrodek kultury, w którym przewidzieliœmy miejsce dla KGW ,,Nadbużanki“. Swoje pomieszczenia udostępniamy dla młodzieży i dla kół zainteresowań, oraz dla Stowarzyszenia Pomocy w Dolinie Bugu, które zajmuje się sprowadzaniem żywnoœści dla rodzin potrzebujących z terenu całej gminy. Mamy jeszcze wiele pomysłów mogących posłużyć lokalnej społecznoœści. Zamierzamy je systematycznie realizować - mówił druh prezes Mianowski.
Pierwsze wyposażenie jednostki w Kuligowie stanowiła nabyta w latach 60-tych ubiegłego wieku motopompa MS 800 i zakupiony w tym samym czasie samochód marki Żuk. Dopiero wiele lat póŸźniej jednostka nabyła kolejny samochód - Ził z autopompą, którego darczyńcą był dowódca Sztabu Generalnego WP. W 1998 roku wyłoniony został nowy zarząd na czele z obecnym prezesem druhem Grzegorzem Mianowskim. Rok póŸźniej jednostka odkupiła samochód Star od OSP Chajęty, a następnie zakupiono samochód marki Lublin, który służy do dziœś.
W 2005 roku nabyto łódźŸ pontonową z twardym dnem z silnikiem Honda 30. Dwa lata póŸźniej jednostka zakupiła w Niemczech doskonale utrzymany technicznie samochód pożarniczy marki Magirus rok prod. 1984, wyposażony w autopompę i zbiornik o pojemnośœci 2500 litrów. W 2008 roku jednostka otrzymała łódźŸ z silnikiem Honda 10, która służy do manewrowania podczas powodzi w miejscach trudno dostępnych.
- Dzięki dobremu wyposażeniu i wyszkoleniu strażaków OSP Kuligów może pochwalić się wieloma skutecznymi akcjami ratowniczymi. W 2010 roku nasza jednostka włączona została do Krajowego Systemu JRG. Staramy się nieśœć pomoc potrzebującym i poszkodowanym. Mamy tez istotny wkład w poprawę warunków życia naszej lokalnej społecznoœści - dowodził prezes Grzegorz Mianowski zaznaczając: -Przy naszym, strażaków ochotników udziale i we współpracy z aktywem społecznym wsi i wielu działkowiczów zbudowaliśœmy w czynie społecznym oœśrodek zdrowia, ponad 8 kilometrów dróg, kaplicę do nabożeństw, a obecnie kośœciół.
Słowa prezesa œświadczące o ogromnym zaangażowaniu kuligowskich strażaków w służbę bliŸźniemu potwierdziła ceremonia wręczenia odznaczeń przyznanych druhom OSP Kuligów przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

Za wyróżniającą się działalnośœć na rzecz ochrony przeciwpożarowej Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Zbigniew Młoduchowski, Marek Mianowski, Tadeusz Augustyniak.
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Zbigniew Klimek, Mirosław Kuligowski, Henryk Jaworski, Marek Kwiatkowski, Ryszard Słomski.
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie: Mariusz Dąbrowski, Konrad Karasiewicz, Tomasz Oleœkiewicz, Patryk Stankowski.
Podziękowania i gratulacje strażakom z Kuligowa złożyli wicemarszałek Strzałkowski, wójt Klembowa i wójt Dąbrówki.
- Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim jednostkom z gminy Dąbrówka za pomoc naszym mieszkańcom po lipcowej wichurze. To strażacy ochotnicy wyruszyli pierwsi na pomoc mieszkańcom Laskowa, Trojan, Karpina, Ludwinowa. Bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Bez was ta pomoc byłaby znacznie wolniejsza i znacznie trudniejsza. Chciałbym wam również podziękować za przeprowadzoną zbiórkę pieniężną. Dzięki zaangażowaniu wszystkich jednostek z terenu naszej gminy, udało nam się zebrać prawie 20 tysięcy złotych, które przekazaliœmy dwudziestu siedmiu rodzinom poszkodowanym w wyniku tej tragedii - mówił wójt Tadeusz Bulik, podkreœślając jednoczeœnie wieloletnie zasługi kuligowskich strażaków dla ratownictwa wodnego i ochrony przeciwpowodziowej. Do okolicznoœciowych życzeń władze gminy dołączyły również upominek w postaci dofinansowania do zakupu agregatu.
Z okazji jubileuszu 65-lecia działalnoœści Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuligowie prezent w postaci pamiątkowej statuetki wraz z życzeniami od Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP na ręce prezesa Mianowskiego złożył także dh Wiesław Gręda. W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Wołominie list gratulacyjny z okazji jubileuszu odczytał jego Zastępca st. bryg. Bogdan Jarczewski.
Doniosłą uroczystośœć zakończył tradycyjny strażacki poczęstunek, podczas którego serdeczne życzenia 100 lat dla OSP Kuligów przypieczętowano symbolicznym toastem. Niech Wam nigdy nie zagaœnie!

(Jednostkę OSP Radzymin reprezentowali druhowie: Kamil Szkodziński, Krzysztof Górczak i Dejan Misic)

Rafał S. Lewandowski ,,Kurier W”


 Komentarze


   ---


Dodaj komentarz
Można dodać tylko jeden komentarz do danej informacji w sesji.
Nowe komentarze są widoczne na stronie WWW po weryfikacji.
Twój IP: 3.236.59.63 (2020-07-09 10:47)
Tytuł: (wymagane):
Treść: (wymagane):

Osoba (podpis) (wymagane):   Twój e-mail (niewidoczny):  
 
wpisz tekst z obrazka (wymagane):
stolica Polski (wymagane):
 
potwierdzam, że zapoznałem/am się zasadami dotyczącymi umieszczania wpisów na Portalu OSP Radzymin (poniżej) oraz biorę odpowiedzialność za treści przeze mnie wprowadzone.  *


*  Redakcja Witryny OSP Radzymin nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane jako komentarze i na bieżąco usuwa wszelkie materiały uznawane za obraźliwe. Zawartość każdego wpisu wyraża osobiste poglądy i opinie autora.
Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady będzie przyczyną natychmiastowego usunięcia wpisu.

przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...