Portal
 
Ośrodek
Sportu
Biblioteka Publiczna
T. Przyjaciół Radzymina
PZW 19 Radzymin
PZŁ - Koło
Przepiórka
OSP Gm.
Radzymin
UMiG
Radzymin
Powiat Wołomiński
 
 
 
napisz do RPInfo.pl
  :)
 
OSP Radzymin
OSP Załubice
OSP Zawady

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyminie

Konstytucji 3 Maja 8A,
05-250 Radzymin, Polska
tel: (+48) 22 786 50 08
e-mail: osp@radzymin.pl
 WYDARZENIA - Akcje
    « powrót
DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ ŚREDNIEGO SAMOCHODU RAT-GAŚ
// Edward Szymankiewicz - prezes Zarządu OSP Radzymin
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
Radzymin, dn. 11.08.2014r.


Uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem

Informuję, że w dniu 08.08.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, które jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 ze zm.) pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 wraz
z wyposażeniem”.
Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Treść pytania nr 1:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu, którego zabudowa wykonana jest z profili aluminiowych oraz ze stali nierdzewnej? Zamawiający nie jest ekspertem w dziedzinie materiałoznawstwa, tak więc precyzując konkretny materiał ogranicza możliwość konkurencji oraz poziom zastosowanej technologii. Ograniczenie tylko
do kompozytu narzuca konkretną i jedyną możliwą technologie wykonania zabudowy, a tym samym faworyzuje niektórych producentów. Zamawiający nie ma wiedzy ani żadnego obiektywnego opracowania wskazującego,
że najkorzystniejszym materiałem do zastosowania w zabudowie pojazdów pożarniczych jest tylko kompozyt.
Nie ma również żadnych badań ani opracowań co do wyższości konstrukcji kompozytowej nad konstrukcją wykonaną ze stopów aluminium, natomiast są badania wskazujące, że materiały kompozytowe są mniej żywotne niż aluminium
i stal nierdzewna, bowiem kompozyty nie są odporne na promienie UV, kwaśne deszcze i mają średni okres przydatności 10 lat podczas gdy zabudowy wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej nawet 20-30 lat. Ponadto konstrukcja zabudowy kompozytowa jest konstrukcją samonośną, w której ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne pełnią rolę spinającą. Powoduje to, że jest ograniczona możliwość jej naprawy w stosunku do innych typów zabudów
w przypadku np. kolizji drogowej. Naprawa zabudowy kompozytowej możliwa jest wyłącznie u producenta zabudowy (ze względu na tajemnicę składu kompozytu), natomiast zabudowa z poszyciem zewnętrznym aluminiowym może
być serwisowana w każdym zakładzie blacharskim. Zastosowania zabudowy kompozytowej może się przekładać
na wyższe koszty obsługi pojazdu po okresie gwarancji”.

Odpowiedź:
Zamawiający może i nie jest ekspertem w dziedzinie materiałoznawstwa, jednak nie zgadza się z argumentacją Pytającego. Żadne przepisy nie precyzują w jakiej technologii i z użyciem jakich materiałów należy wykonywać zabudowy oraz zbiorniki pożarnicze. Decyzję o wykonaniu zabudowy w całości z materiałów kompozytowych podparł wnioskami wysuniętymi z rozmów z innymi użytkownikami pojazdów. Zamawiający przeprowadził wizytację
w jednostkach, które posiadają samochody wykonane z materiałów kompozytowych i profili aluminiowych pokrytych stalą nierdzewną. W bezwzględnej większości przypadków użytkownicy chwalili sobie wykonanie kompozytowe ze względu na nie występowanie ognisk korozji czy to punktowych lub powierzchniowych, a przede wszystkim na zmniejszoną wagę pojazdów, nawet o kilkanaście procent, co przekłada się na zachowanie większej rezerwy masy, co
z kolei pozwala na mniejsze zużycie paliwa. Zamawiający spotkał się z kilkuletnim pojazdem w sąsiedniej jednostce, wykonanym ze stali nierdzewnej w którym dało się zauważyć ogniska korozji. Ponadto Zamawiający posiada na swoim wyposażeniu jeden pojazd, który w całości wykonany jest z materiałów kompozytowych od pięciu lat, i do dnia dzisiejszego nie ma problemów z konserwacją i eksploatacją zabudowy. Zatem wytykanie Zamawiającemu braku wiedzy w tym temacie jest działaniem znacząco wykraczającym poza ramy zwyczajów panujących wśród ewentualnych kontrahentów. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

Treść pytania nr 2:
„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikami na środki gaśnicze wykonanymi ze stali nierdzewnej? Zamawiający nie jest ekspertem w dziedzinie materiałoznawstwa, tak więc precyzując konkretny materiał ogranicza możliwość konkurencji oraz poziom zastosowanej technologii. Ograniczenie tylko
do kompozytu narzuca konkretną i jedyną możliwą technologie wykonania zabudowy, a tym samym faworyzuje niektórych producentów. Zamawiający nie ma wiedzy ani żadnego obiektywnego opracowania wskazującego,
że najkorzystniejszym materiałem do zastosowania w zabudowie pojazdów pożarniczych jest tylko kompozyt.
Nie ma również żadnych badań ani opracowań co do wyższości konstrukcji kompozytowej nad konstrukcją wykonaną ze stopów aluminium, natomiast są badania wskazujące, że materiały kompozytowe są mniej żywotne niż aluminium
i stal nierdzewna, bowiem kompozyty nie są odporne na promienie UV, kwaśne deszcze i mają średni okres przydatności 10 lat podczas gdy zabudowy wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej nawet 20-30 lat. Ponadto konstrukcja zabudowy kompozytowa jest konstrukcją samonośną, w której ściany wewnętrzne oraz zewnętrzne pełnią rolę spinającą. Powoduje to, że jest ograniczona możliwość jej naprawy w stosunku do innych typów zabudów
w przypadku np. kolizji drogowej. Naprawa zabudowy kompozytowej możliwa jest wyłącznie u producenta zabudowy (ze względu na tajemnicę składu kompozytu), natomiast zabudowa z poszyciem zewnętrznym aluminiowym może
być serwisowana w każdym zakładzie blacharskim. Zastosowania zabudowy kompozytowej może się przekładać
na wyższe koszty obsługi pojazdu po okresie gwarancji”.

Odpowiedź:
Wykonanie zbiorników na środki gaśnicze ze stali nierdzewnej spowoduje zwiększenie wagi pojazdu o kilkanaście procent, co przełoży się na większe zużycie paliwa. Stąd też Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

Treść pytania nr 3:
„Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z hamulcami bębnowymi na wszystkich osiach?. Zastosowanie hamulców tarczowych spowoduje wyższe koszty eksploatacji podczas napraw podwozia. Dodatkowo silnie rozgrzane tarcze hamulcowe podczas próby zatrzymania pojazdu mogą niekorzystnie wpłynąć na skuteczność hamowania, ponadto przy nagłym schłodzeniu może wystąpić deformacja tarcz hamulcowych.”

Odpowiedź:
Ogólnie wiadomo, iż hamulce bębnowe cechują się znacznym odseparowaniem elementów ciernych od warunków zewnętrznych, to z kolei generuje dwa podstawowe problemy: ograniczoną możliwość odprowadzenia nadmiaru ciepła wydzielającego się w czasie intensywnego hamowania oraz brak możliwości samooczyszczania układu w czasie jazdy. Ponadto ma tu również znaczenie dość wysoka masa układu hamującego przekładająca się pogorszenie prowadzenia. Hamulce tarczowe posiadają nieosłoniętą strukturę, co sprawia, że nie pojawia się tu problem ich przegrzania,
jak w przypadku układu hamulcowego bębnowego. Dzięki styczności z opływającym tarczę powietrzem i wodą ulegają one nie tylko schłodzeniu, ale procesowi samooczyszczenia. Niższa masa układu hamulcowego przekłada się z kolei na lepszą kierowalność pojazdu. Stąd też Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

Treść pytania nr 4:
„Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z silnikiem o mocy 250 KM? Charakterystyka przyspieszenia pojazdów w ruchu drogowym jest uzależniona od momentu obrotowego silnika, który bezpośrednio pochodzi od jego pojemności, a nie od ilości koni mechanicznych. Moc silnika nie jest wykorzystywana w normalnej eksploatacji. Pojazdy z silnikami o większej mocy, a mniejszej pojemności silnika oraz mniejszym momencie obrotowym mają znacznie dłuższy czas przyspieszenia, tak więc zmiana mocy silnika z 290 KM na 278 KM nie spowoduje odczuwalnej zmiany oraz nie będzie miała wpływu na warunki trakcyjne pojazdu i odczucia kierowcy co do dynamiki pojazdu.”

Odpowiedź:
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie wskazał minimalnego momentu obrotowego, tylko minimalną moc silnika. Moc silnika jest iloczynem momentu obrotowego oraz prędkości obrotowej silnika. Ogólnie wiadomo,
iż samochód z większą mocą lepiej przyspiesza. Pytający słusznie zauważył, iż zmiana mocy silnika z 290 KM na 278 KM nie spowoduje odczuwalnej zmiany, to jednak zapytał o dopuszczenie silnika o mocy 250 KM. Takowa zmiana
w opinii Zamawiającego byłaby zbyt znacząca i bez wątpienia miałaby wpływ na odczuwalny spadek dynamiki pojazdu. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ.

Treść pytania nr 5:
„Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 30.11.2014 r.?”

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapis SIWZ. Podyktowane to jest nakazem i zapisem w „Programie Zakupów specjalnych samochodów pożarniczych” pkt. 5.4, ppkt. 2, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który dofinansował zadanie, aby je zrealizować do 31.10.2014r.

PODPISANO:
EDWARD SZYMANKIEWICZ - prezes Zarządu OSP Radzymin

 Komentarze


   ---


Dodaj komentarz
Można dodać tylko jeden komentarz do danej informacji w sesji.
Nowe komentarze są widoczne na stronie WWW po weryfikacji.
Twój IP: 3.236.59.63 (2020-07-09 09:03)
Tytuł: (wymagane):
Treść: (wymagane):

Osoba (podpis) (wymagane):   Twój e-mail (niewidoczny):  
 
wpisz tekst z obrazka (wymagane):
stolica Polski (wymagane):
 
potwierdzam, że zapoznałem/am się zasadami dotyczącymi umieszczania wpisów na Portalu OSP Radzymin (poniżej) oraz biorę odpowiedzialność za treści przeze mnie wprowadzone.  *


*  Redakcja Witryny OSP Radzymin nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane jako komentarze i na bieżąco usuwa wszelkie materiały uznawane za obraźliwe. Zawartość każdego wpisu wyraża osobiste poglądy i opinie autora.
Zabrania się umieszczania treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. Złamanie tej zasady będzie przyczyną natychmiastowego usunięcia wpisu.

przeznaczone dla najnowszych przeglądarek (IE>6; Firefox>4,...). Jeżeli nie używasz takiej, to czas ją zainstalować...